Održana OBUKA za vozače vozila u transportu opasne robe – ADR VOZAČ

Koliki je značaj i poznavanje odredbi u transportu opasne robe kao najrizičnijem vidu transporta, tema je još jedne održane obuke. Reč je o obuci za vozače vozila u transportu opasne robe, održanoj 23. i 24. septembra 2023. godine u prostorijama RICO TRAINING CENTRE.

 

BEZBEDNO ODVIJANJE TRANSPORTA

Osnovni cilj obuke vozača vozila u transportu opasne robe je omogućiti bezbedno i neometano odvijanje transporta, kroz edukaciju u skladu sa utvrđenim pravilima.

Naš Centar kao licencirani organizator stručnog osposobljavanja u drumskom prevozu, obučava vozače kroz pružanje praktičnog znanja, ujedno i priprema za polaganje ispita, zakazanog za 26. septembar 2023. u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

Obuka za ADR vozače

UPRAVLJANJE RIZIKOM I PREVENCIJA VANREDNIH DOGAĐAJA

Poznato je da su opasne materije sastavni deo odvijanja tehnoloških procesa, isto kao i pojedinih svakodnevnih poslova. Zakonom o transportu opasne robe je definisano da opasan teret u transportu mora biti upakovan u odgovarajućoj ambalaži, obeležen propisanim oznakama, sa ispravno popunjenim prevoznim dokumentima.

Prema riziku koji sobom nosi opasan teret, može da ugrozi život i zdravlje ljudi i da izazove zagađenje životne sredine.

Otuda se kao imperativ nameće bezbednost transportnog procesa putem upravljanja rizicima i prevencije vanrednih događaja, što je suštinski deo obuke za vozače vozila u transportu opasne robe.  

 

NEOPHODNOST POSEDOVANJA VAŽEĆEG SERTIFIKATA

Svaki prevoznik opasne robe DUŽAN JE DA transport iste POVERI VOZAČU KOJI IMA VAŽEĆI SERTIFIKAT o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila u transportu opasne robe – ADR vozač.

ADR sertifikat za vozača se izdaje sa rokom važenja od pet godina od dana kada je položio ispit, nakon čega se isti produžava uz obavezu pohađanja obuke o obnovi znanja i ponovnog polaganja ispita.

Detaljnije informacije o obuci za vozače vozila u transportu opasne robe u RICO TRAINING CENTRE pogledajte OVDE!

Našim kandidatima želimo uspeha na ispitu, a sve zainteresovane vozače pozivamo da se prijave za novu grupu:

ADR prijava: FIZIČKA LICA
ADR prijava: PRAVNA LICA

 

ZNANJE ČINI RAZLIKU!