Transport opasne robe: Počeo novi ciklus Obuke za savetnika za bezbednost

Radna i dinamična atmosfera u RICO TRAINING CENTRE, ovog vikenda, 03. i 04.02.2024. godine u okviru redovnih aktivnosti. Započeo je novi ciklus nastave za Stručno osposobljavanje savetnika za bezbednost u transportu opasne robe ADR.

Nastava je interaktivna u kojoj naši polaznici aktivno učestvuju, u cilju lakog i brzog usvajanja znanja i veština iz predmetne oblasti i pre svega razumevanja gradiva koje će primenjivati u sutrašnjem pozivu: SAVETNIK ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE. Najveći stepen odgovornosti i kontrole organizacije celokupnog transportnog procesa pripada savetniku za bezbednost, što govori o značaju njegove uloge i kvalitetu stručne osposobljenosti. Obuku vodi predavač i savetnik za bezbednost u transportu opasne robe, dr Predrag Ralević.

Novi ciklus obuke: Savetnik za bezbednost u TOR

Prenosimo Vam deo predavanja od nedelje 04.02. našeg predavača:

“U ADR-u je data mogućnost: Ako se neka opasna materija spakuje do određene količine, na nju se primenjuje KRITERIJUM OGRANIČENE KOLIČINE. Ukoliko navedeni kriterijum sagledamo na primeru dizel goriva čiji je UN broj 1202, za koji je u koloni Tabele 7A opasnih materija navedeno 5l, to znači sledeće:

Ako možemo da upakujemo dizel gorivo u ambalažu u količini do 5l, tada ne podležemo pod odredbe ADR-a, odnosno tada ispunjavamo kriterijum ograničene količine. Za količinu dizel goriva preko 5l važe odredbe ADR-a.”

Transport opasne robe na teritoriji Republike Srbije odvija se u skladu sa Zakonom o transportu opasne robe, Evropskim sporazumom o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe – ADR i Pravilnikom o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe – RID. Propisano je da:

  • Svako preduzeće čija je delatnost vezana za transport opasne robe u drumskom ili železničkom saobraćaju, ili s tim u vezi – pakovanje, utovar, punjenje ili istovar, MORA DA IMENUJE jednog ili više SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TOR. Zadatak savetnika je da pomogne u sprečavanju rizika koji može da nastane prilikom proizvodnje, rukovanja, korišćenja, transporta opasnih materija, kako po zdravlje ljudi, tako i po imovinu i životnu sredinu. Time savetnik ima ključnu ulogu da obezbedi neophodne uslove za bezbedno odvijanje redovnog transportnog procesa.
  • Savetnik za bezbednost MORA DA POSEDUJE važeći SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI za drumski ili železnički saobraćaj. Sertifikat važi 5 godina i njegova važnost se produžava nakon obuke za obnovu znanja i polaganja ispita.

Vežbe i pripremna nastava za ispit održaće se 02.03. a ispit 07.03.2024. u Odseku za transport opasne robe kod Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Za uspešno položen ispit savladanog gradiva sa obuke polaznici stiču SERTIFIKAT.

Podsećamo sve zainteresovane da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo termine polaganja ispita za 2024. godinu:

  • 06. juni
  • 03. oktobar
  • 05. decembar.

RICO TRAINING CENTRE, licencirani organizator stručnog osposobljavanja kod Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Vam omogućava:

  • Edukaciju za vozača vozila, savetnika za bezbednost i rukovaoca-manipulanta u transportu opasne robe
  • Uslugu EKSTERNOG SAVETNIKA za bezbednost u ADR/RID, ukoliko Vaše preduzeće još uvek nema navedeno stručno lice u svom timu.

Već sada možete da se PRIJAVITE OVDE  za naredni ciklus obuka i temeljno se pripremite za ispit u junu mesecu 2024. godine.

ZNANJE ČINI RAZLIKU!