II STRUČNE, KONSULTANTSKE USLUGE I PRAVNA POMOĆ

Usluge:

1. Usluge unapređenja organizacije poslovanja i preventivne mere u cilju smanjenja troškova, povećanja bezbednosti i zaštite životne sredine

2. Uslužno vođenje evidencije radnog vremena člana posade vozila

3. Usluge savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

4. Stručne usluge iz oblasti saobraćaja – revizija, nadzor i projekti na nivou lokalne samouprave

5. Usluge veštačenja, procene vrednosti vozila i štete iz oblasti saobraćaja, transporta i bezbednosti

6. Usluge procene vrednosti vozila i radnih mašina radi usklađivanja vrednosti imovine

7. Usluge pravne pomoći pri vođenju sudskih i upravnih postupaka iz oblasti saobraćaja, transporta i bezbednosti za domaće i ino klijente na teritoriji Srbije i BiH

8. Usluge izrade unutrašnjih akata pravnih lica

9. Usluge medijacije za vansudsko rešavanje sporova

10. Konsultantske usluge iz oblasti osiguranja

11. Usluge procene rizika u zaštiti imovine i lica, privatnog obezbeđenja i vanredne situacije – bezbednosni konsalting

12. Konsultantske usluge za implementaciju integrisanog menadžment sistema prema zahtevima ISO standarda (39001 – Sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja)

13. Usluge iz oblasti zaštite od požara

14. Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu