II KONSULTANTSKE USLUGE I PRAVNA POMOĆ

Usluge:

1. PAKET USLUGA ZA UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE I PREVENTIVNE MERE U CILJU SMANJENJA TROŠKOVA, POVEĆANJA BEZBEDNOSTI I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE;
2. Uslužno vođenje evidencije radnog vremena člana posade vozila;
3. Usluga savetnika za bezbednost u transportu opasne robe (TOR);
4. Usluga procene rizika u zaštiti imovine i lica, privatnog obezbeđenja i vanredne situacije –  BEZBEDNOSNI KONSALTING.
5. Konsultantske usluge za implementaciju integrisanog menadžment sistema prema zahtevima ISO standard;
6. Usluge iz oblasti zaštite od požara;
7. Usluge veštačenja, procene vrednosti vozila i štete iz oblasti saobraćaja, transporta i bezbednosti;
8. Konsultanske usluge iz oblasti osiguranja;
9. Stručne usluge iz oblasti saobraćaja- revizija i nadzor i projekti na nivou lokalne samouprave;
10. Usluge pravne pomoći pri vođenju sudskih i upravnih postupaka iz oblasti saobraćaja, transporta i bezbednosti za domaće i inostrane klijente na teritoriji Srbije i BiH;
11. Usluge izrade unutrašnjih akata pravnih lica;
12. Usluge medijacije za vansudsko rešavanje sporova.