Partneri/Klijenti

RICO TRAINING CENTRE, kao akreditovani Centar za obrazovanje odraslih, afirmisan u širokom opsegu usluga koje pruža tokom dugogodišnjeg poslovanja, ostvario je uspešnu saradnju sa mnogim PARTNERIMA iz privatnog i javnog sektora – REFERENCE