O Centru

RICO TRAINING CENTRE posluje kao:

Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, sa  AKREDITACIJAMA po programima:

 • Obuka za vozača motornih vozila
 • Obuka za stručno usavršavanje vozača u međunarodnom i nacionalnom drumskom prevozu putnika i tereta
 • Obuka za stručno usavršavanje lica koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza u međunarodnom i nacionalnom drumskom prevozu putnika i tereta
 • Obuka za obavljanje poslova u specijalizovanim prodavnicama-drogerijama

 Registrovano pravno lice za stručno osposobljavanje savetnika, vozača i rukovalaca u transportu opasnih roba u drumskom (ADR) i železničkom (RID) saobraćaju  kod Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, koje ima odobreno:

 • REŠENJE za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasnog tereta
 • LICENCU za obavljanje stručnog osposobljavanja kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta

Registrovano pravno lice za poslove veštačenja kod Ministarstva pravde Republike Srbije za oblast saobraćaj-transport-bezbednost, uža specijalnost: procena štete i vrednosti na vozilima koje ima:

 • LICENCU za obavljanje poslova veštačenja

 Registrovano pravno lice za poslove zapošljavanja kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije koje ima:

 • LICENCU za obavljanje poslova zapošljavanja

 Ovlašćeni distributer „TachoSpeed“ softvera za skidanje, obradu i analizu podataka sa analognog i digitalnog tahografa i kartica vozača proizvođača „Infolab Narloch Sp. J. Poljska“, za teritoriju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

MISIJA kojoj je posvećen Centar je razvoj novih disciplina, modernih i kvalitetnih programa, koji se konstantno prilagođavaju promenama na tržištu uz primenu najnovijih standarda, a koji su u funkciji nadogradnje znanja, veština i sposobnosti naših polaznika. Vršimo transfer stečenih znanja u privredu i društvo. 

NAŠIM OBUKAMA DO ZNANJA I BRŽEG ZAPOSLENJA

RICO TRAINING CENTRE podržava neophodnost stalnog stručnog usavršavanja što i primenjuje u kontekstu celoživotnog učenja i time doprinosi ostvarivanju ciljeva obrazovanja odraslih:

 • Unapređenje znanja, veština i sposobnosti polaznika
 • Poboljšanje obrazovne strukture i veće mogućnosti zapošljavanja
 • Stvaranje osnove za društveno-ekonomski razvoj
 • Podizanje kvaliteta života-ličnog i profesionalnog i društveno-odgovornog ponašanja
 • Integracija u evropski društveni i ekonomski prostor uvažavanjem evropskih okvira obrazovanja

STEČENA JAVNA ISPRAVA GARANTUJE STRUČNOST I KOMPETENTNOST IZVRŠIOCA POSLA

Programi specijalističkih obuka koji spadaju u kategoriju neformalnog obrazovanja odraslih, namenjeni su svima koji su delimično ili potpuno završili formalno obrazovanje(osnovnu ili srednju školu u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju), a koji žele da unaprede svoje veštine ili da se, putem ovog vida neformalnog obrazovanja, prekvalifikuju ili pak dokvalifikuju. Time se ostvaruje dostizanje optimalnog nivoa stručnosti za obavljanje određenog zanimanja.

Polaznik koji se odluči za odgovarajuću obuku i postupak stručnog osposobljavanja za različita zanimanja u našem Centru, odslušanom obukom i uspešno položenim testom, stiče JAVNU ISPRAVU ( uverenje, potvrdu, sertifikat, diplomu). Javna isprava se upisuje u radni dosije zaposlenog lica ili lica koje traži posao. To je dokument koji garantuje stručnost i kompetentnost izvršioca posla što je posebno važno poslodavcima. Na taj način, poslodavci se štite od eventualnih šteta od strane zaposlenih.

Benefiti se ne ostvaruju samo prilikom polaganja završnih testova kod izabranog nivoa zanimanja u odgovarajućoj oblasti,  već i posle stečene diplome ili sertifikata u profesionalnom životu zahvaljujući novom kvalitetu znanja i trajnijem karakteru stečenog znanja.

EFEKTI OBUKA ZA POLAZNIKE

Imajući u vidu mogućnosti unapređenja znanja, veština i sposobnosti za različita zanimanja i nivoe obrazovanja,  jedinstvenim programima naši polaznici postižu sledeće EFEKTE:

 • PODIZANJE NIVOA ZNANJA KROZ DOPUNJAVANJE I STICANJE POTPUNO NOVIH ZNANJA
 • USAVRŠAVANJE PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA
 • UNAPREĐENJE ORGANIZACIONIH I PROFESIONALNIH SPOSOBNOSTI
 • DOSTIZANJE OPTIMALNOG NIVOA STRUČNOSTI ZA OBAVLJANJE ODREĐENOG ZANIMANJA
 • OSTVARIVANJE BOLJE POZICIJE I KONKURENTNOSTI NA TRŽIŠTU
 • LAKŠE I BRŽE ZAPOŠLJAVANJE

SEKTORI KOJI OBUHVATAJU KOMPLEKSNE USLUGE U RAZLIČITIM OBLASTIMA

RICO TRAINING CENTRE, uz veliku posvećenost, odgovornost i profesionalnost, pruža kompleksne usluge u okviru odgovarajućih delatnosti i sa uspehom ispunjava svoju misiju još od samog osnivanja, kroz sledeće sektore:

 • OBRAZOVANJE (JPOA), STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE, PREKVALIFIKACIJA I DOKVALIFIKACIJA u sledećim oblastima: saobraćaj-bezbednost-logistika; građevinarstvo; mašinstvo i obrada metala; elektrotehnika; bezbednost i zdravlje na radu; ekonomija, pravo i administracija; zdravstvo i socijalna zaštita; prerada hrane; ugostiteljstvo; škola stranih jezika i računara
 • POSLOVI ZAPOŠLJAVANJA, SELEKCIJA KADROVA I POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU se odnose na: selekciju i dodatno obučavanje kadrova; posredovanje u zapošljavanju; profesionalnu orijentaciju i karijerno savetovanje; obaveštavanje i sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja
 • STRUČNE, KONSULTANTSKE USLUGE I PRAVNA POMOĆ koje obuhvataju usluge- veštačenja, pravne pomoći u oblasti saobraćaj-transport-bezbednost; procene rizika u zaštiti imovine i lica, privatnog obezbeđenja i vanrednih situacija; konsultantske usluge iz oblasti osiguranja kao i za implementaciju menadžment sistema prema zahtevima ISO standarda; usluge iz oblasti zaštite od požara; usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • PROJEKTI, STRATEGIJE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ kojima pokrivamo sledeće oblasti: saobraćaj; komunalne delatnosti; rudarstvo; poljoprivredu; građevinarstvo; turizam
 • SOFTVERI I OPREMA obuhvataju: „TachoSpeed“ softver za skidanje, obradu i analizu podataka sa analognog i digitalnog tahografa i kartica vozača; GPS opremu za praćenje komercijalnih i putničkih vozila i putnu signalizaciju; opremu u sledećim oblastima: rudarstvu; građevinarstvu; poljoprivredi; šumarstvu; komunalnim delatnostima
Sve programe i usluge koji su obuhvaćeni našim sektorima, uz adekvatnu literaturu i pripadajuću tehničku opremu, realizujemo kako u našem sedištu u Beogradu u ulici Arčibalda Rajsa 27, tako i u okviru naših PODCENTARA u zavisnosti od potreba i zahteva naših klijenata. Naš ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI CENTAR tokom dugogodišnjeg poslovanja i stalnog razvoja, stoji vam na raspolaganju. Uspostavio je značajnu poslovnu saradnju sa sledećim obrazovnim ustanovama:
 • Saobraćajni fakultet Beograd, Univerzitet u Beogradu
 • Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu
 • Saobraćajni fakultet u Doboju, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • Akademija strukovnih studija „Šumadija“ Kragujevac
 • Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
 • Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija
 • Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
 • Poslovno-tehnička škola Beograd
 • Srednje škole saobraćajne struke
 • Srednja medicinska škola „Milutin Milanković Beograd
 • Ustanove za kulturno-obrazovnu delatnost Braća Stamenković Beograd i Kosta Novaković Čačak
Programe obuka, stručnog usavršavanja i konsultantske usluge RICO TRAINING CENTRE realizovao je u preko 500 privrednih subjekata, državnih institucija, javnih komunalnih preduzeća, transportnih kompanija, proizvodnih i drugih kompanija, što možete pogedati u našoj listi REFERENCE. Vaša inicijativa za usavršavanjem je početni korak do uspeha! Izaberite usluge RICO TRAINING CENTRA, JER ZNANJE ČINI RAZLIKU!