Tachospeed softver i oprema

Specijalizovani Tachospeed softver  olakšava svakodnevni rad transportnim kompanijama i firmama  čija vozila imaju ugrađene tahografe. Omogućava kontrolu rada člana posade vozila i upravljanja radnim vremenom vozača. Korišćenjem pametnog softvera, možete da ostvarite smanjenje poslovnih troškova, poboljšanje bezbednosti vozača, smanjenje saobraćajnih prekršaja. S pravom nosi epitet najprofesionalnijeg softvera u Evropi, tokom 15 godina funkcionisanja.

→ Tachospeed softver koristi napredne algoritme za skidanje, obradu i analizu podataka sa analognih i digitalnih tahografa i kartica vozača.

Prevoznici su u obavezi da redovno preuzimaju podatke sa tahografa i kartice vozača, odnosno taho listića, ako je u pitanju analogni tahograf, u skladu sa  Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

 Upravljanje radnim vremenom vozača

Izbegnite VISOKE NOVČANE KAZNE koje nastaju zbog nepoštovanja propisanih pravila po osnovu:

 • Prekoračenja dnevnog vremena upravljanja
 • Prekršaja nedeljnog vremena upravljanja
 • Prekršaja dvonedeljnog vremena upravljanja
 • Skraćenja dnevnog odmora
 • Skraćenja nedeljnog odmora
 • Prekoračenja neprekidnog upravljanja bez odgovarajućih pauza i dr.

JEDNOSTAVAN ZA KORIŠĆENJE, PRILAGOĐEN KORISNICIMA

Tachospeed softver je jednostavan za korišćenje, prilagođen korisnicima, što se ogleda kroz dobro organizovan interfejs, kao jednu od glavnih prednosti ovog softvera. Ima jasan grafički dizajn, sa kojim veoma lako vršite pregled funkcija i obradu podataka.

Uz jednostavnost, na najvišem nivou su čitljivost i razumljivost podataka za operatere voznog parka i njihove vozače.

Time se analiza radnih sati vozača postiže sa 100% tačnosti.

 

U SAMO PAR KLIKOVA DOBIJATE SVE POTREBNE PODATKE

Osim jasnog grafičkog dizajna, jednostavnost se vidi i u tome, što sa svega nekoliko klikova možete da :

 • Uvezete ili izvezete podatke
 • Dodate nove podatke o kompaniji ili vozaču, kao i o vozilima, prikolicama ili gradovima
 • Uradite pregled sačuvanih zapisa
 • Skenirate taho listiće.

U skladu sa tim, baza podataka može da se formira i filtrira na osnovu više raspoloživih kriterijuma kao što su datum, ime vozača, registarski broj vozila kao i prema mestu polaska i dolaska. Razlikujemo analogni i digitalni prikaz:

Analognim prikazom automatski filtrirate informacije „od“, „do“, „trajanje“, „režim“, „km“ i sve informacije su prikazane u tabeli koja se isto lako čita.

Korišćenjem digitalnih prikaza, dobijate kompletan pregled za veliki period aktivnosti. Takođe, da biste dobili odgovarajuće podatke koji Vas interesuju, imate opciju da izaberete na tačno određeni nivo dana.

Svaki dobijeni podatak predstavlja vredan resurs za firme čija vozila imaju ugrađene tahografe, koji je osnov za analizu i preduzimanje konkretnih mera u cilju unapređenja poslovanja.

 

NA KOJA VOZILA JE  PRIMENJIV TACHOSPEED SOFTVER?

Prilagođen je svim vozilima bez obzira na veličinu i tip vozila, a za koja je Zakon propisao da mora biti ugrađen.

 

KOJE VIŠESTRUKE PREDNOSTI OSTVARUJETE KORIŠĆENJEM TACHOSPEED-A?

 • automatsko i brzo preuzimanje podataka sa analognih i digitalnih tahografa, što omogućava veliku uštedu u vremenu koja bi bila inače potrošena na ručno prepisivanje podataka sa tahografskih listića na papir ili u tabelu na računaru
 • analiza i skladištenje podataka i grafički pregled prekršaja kojima dobijate pouzdanu analizu podataka preuzetih sa tahografa što dodatno skraćuje vaše vreme za donošenje zaključaka i poslovnih odluka
 • vođenje evidencije radnog vremena člana posade vozila kojima dobijate kompletnu, urednu i redovnu evidenciju svih vozača sa svim neophodnim detaljima
 • automatsko izdavanje Potvrde o aktivnostima vozača kojom dobijate verifikaciju aktivnosti vozača kao rezultat vođenja evidencije radnog vremena istih
 • računanje novčanih kazni na osnovu 561/2006 Regulative, AETR i preko 20 domaćih propisa, kroz potpunu usklađenost sa uredbama, u čemu se ogleda multifunkcionalnost softvera
 • podsetnik za vozače o učinjenim prekršajima, koji podsticajno utiče na svest vozača čime se postiže preventivno delovanje.

RICO TRAINING CENTRE, OVLAŠĆENI DISTRIBUTER Tachospeed softvera za teritoriju Srbije, BiH i Crne Gore  u ponudi ima dve verzije ovog softvera:

 • KOMERCIJALNU – za pravna lica
 • KONTROLNU – namenjenu za rad kontrolnih organa – policije, inspekcije.

Prateća oprema Tachospeed softvera

TachoTerminal PRO 2 je mali, ergonomski čitač za preuzimanje podataka za svega 12 sekundi sa kartica vozača i digitalnog tahografa. Sa ovim čitačem, preuzimanje podataka možete da vršite bilo gde da se nalazite preko integrisanog čitača pametnih kartica i integrisanog sistema napajanja.

Podatke o karticama vozača možete preuzimati preko digitalnog tahografa ili direktno putem ugrađenih čitača kartica vozača.

 

NAŠ CENTAR EDUKUJE INSPEKTORE / POLICIJSKE SLUŽBENIKE  za korišćenje Tachospeed softvera po programu „Propisi o vremenu vožnje i odmora članova posade vozila i upotreba tahografa”

Edukacija obuhvata:

 1. Teorijsku obuku o vremenima uravljanja, pauzama i odmorima u drumskom saobraćaju (AETR sporazum, Direktiva 561/2006 i nacionalni propisi)
 2. Teorijsku obuku o digitalnim tahografima
 3. Praktičnu obuku na simulatorima digitalnog tahografa
 4. Praktičnu obuku – upotreba Tachospeed Control verzije softvera za kontrolu digitalnih tahografa
 5. Prekršaje, zloupotrebe i najbolje primere iz prakse.

 

Naše dosadašnje reference za kontrolne organe: Republička inspekcija Republike Srbije, Uprava saobraćajne policije R. Srbije, Sudije za prekršaje R. Srbije, Republička inspekcija R. Srpske, Saobraćajna policija R. Srpske.

Tachospeed softver je zadobio poverenje kontrolnih organa širom zemalja Evrope.

 

VRŠIMO USLUŽNO VOĐENJE EVIDENCIJE RADNOG VREMENA ČLANA POSADE VOZILA

RICO TRAINING CENTRE kao regionalni centar za stručno osposobljavanje kadrova u drumskom saobraćaju do sada ima veliki broj direktnih i indirektnih korisnika Tachospeed-a.

Sve informacije o Uslužnom vođenju evidencije radnog vremena vozača, možete dobiti OVDE. 

Preko 4000 korisnika je završilo OBUKU O VREMENU VOŽNJE, ODMORIMA SA KORIŠĆENJEM TAHOGRAFA I TACHOSPEED SOFTVERA u našem Centru. Obuka je namenjena:

 • Odgovornim licima u saobraćaju
 • Menadžerima transporta
 • Dispečerima
 • Licima koja obavljaju poslove kontrole rada voznog parka
 • Logističarima
 • Profesionalnim vozačima
 • Svim licima zainteresovanim da ovladaju ovom materijom.

ZAŠTO IZABRATI TACHOSPEED SOFTVER U NAŠEM CENTRU?

 • Ušteda vremena – automatizujete obračun radnog vremena vozača u Vašoj kompaniji čime se postiže i optimizovani raspored i bolje ukupno upravljanje voznim parkom
 • Ušteda novca – kontrolišete poslovne troškove i povećavate efikasnost poslovanja: dokazana praktična ušteda 6 sati nedeljno na analizi sati vozača; prosečno smanjenje kazni za 67%; gubitak u nesrećama smanjen za 72%
 • Imate tehničku i stručnu podršku  sa dugogodišnjim poznavanjem tematike posebno sa korišćenjem realnih primera iz prakse
 • Dobijate stručnu analizu podataka sa izveštajem, predlozima i sugestijama za svakog vozača u skladu sa važećim zakonskim propisima u cilju prevencije nastanka novih saobraćajnih prekršaja
 • Praćenje rokova čime se postiže redovna ažurnost i ispunjenje obaveza putem dostupnih obaveštenja o predstojećim preuzimanjima datoteka tahografa, isteku kartice i datumima kalibracije.

Tachospeed softver ima ključnu ulogu u povećanju bezbednosti u saobraćaju. Kroz analizu ponašanja vozača, predstavlja vredno stručno sredstvo u identifikaciji rizičnih obrazaca vožnje kao i sprovođenju korektivnih mera za sprečavanje saobraćajnih nezgoda.

Ukoliko niste u mogućnosti da samostalno vodite evidenciju i koristite Tachospeed softver, stručni tim RICO TRAINING CENTRA Vam stoji na raspolaganju za uslužno vođenje evidencije radnog vremena člana posade vozila. Prepustite profesionalcima da vode brigu o Vašem voznom parku, zakonskim obavezama, poboljšanju bezbednosti u saobraćaju.

                                                               Za sve detaljnije informacije kontaktirajte nas OVDE. 


Kroz konsalting usluga, u našoj ponudi je i prodaja opreme i rezervnih delova:

 1. GPS oprema – informacioni sistem za praćenje i nadzor vozila
 2. Putna signalizacija
 3. Oprema iz oblasti:
 • Rudarstvo i građevinarstvo
 • Poljoprivreda i šumarstvo
 • Komunalne delatnosti.

Za kvalitetnije upravljanje radnim vremenom vozača, jer ZNANJE ČINI RAZLIKU!