Povećajte efikasnost poslovanja kompanije “Uslužnim vođenjem evidencije radnog vremena vozača”

 

Evidencija radnog vremena vozača kao konsultantska usluga obezbeđuje kontrolu celokupnih aktivnosti svih članova posade vozila, smanjenje poslovnih troškova, ostvarivanje bolje organizacije rada i povećanje efikasnosti poslovanja.

Uštedite Vaše vreme i novac kroz uslužno vođenje evidencije radnog vremena!

Konsultantska usluga vođenja evidencije radnog vremena člana posade vozila namenjena je svim prevoznicima u drumskom saobraćaju i kompanijama koje poseduju vozni park. Vreme kao presudan faktor u obavljanju svakodnevnih poslova, glavni je razlog što transportne kompanije koriste uslugu vođenja evidencije radnog vremena.

Obimna administracija koju često ne poznaju dovoljno je dodatan razlog da izbegnu papirologiju i angažovanje lica za taj segment poslovanja. Kroz uslugu stručnog vođenja evidencije radnog vremena, istovremeno postižu uštedu i vremena i novca.

 

 

ŠTA PREDSTAVLJA EVIDENCIJA RADNOG VREMENA VOZAČA?

Evidencija radnog vremena vozača predstavlja obradu ddd fajlova sa digitalnog tahografa i obradu  taholistića sa analognog tahografa.

Obavezno je redovno vođenje evidencije, kojom se stiče uvid u kompletne aktivnosti vozača u cilju prikazivanja načinjenih prekršaja i svih drugih aktivnosti vozača u toku radnog vremena.

 

Na taj način, članovi posade vozila su stimulisani da svoj posao obavljaju profesionalno kako i nalaže delatnost drumskog transporta u skladu sa Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Vođenje evidencije radnog vremena je ne samo uvid, već prava kontrola kompletne aktivnosti vozača. Time se ostvaruje direktan uticaj na očuvanje i povećanje bezbednosti u saobraćaju.

→ Koji je to profesionalni vozač koji dopušta da mu se učestalo dešavaju saobraćajni prekršaji i da plaća novčane kazne? Odgovor je sadržan u benefitima vođenja evidencije radnog vremena vozača. Omogućeno je održavanje aktivnosti vozača na nivou u skladu sa pravilima bezbednosti u saobraćaju. Ujedno se postiže i ušteda novca po osnovu nečinjenja saobraćajnih prekršaja ili svođenja istih na najmanju moguću meru.

 

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA VOZAČA I ZAKONSKE OBAVEZE

Imajući u vidu Zakonske obaveze za prevoznike i vozače, nameće se opravdanost ispunjenja istih zbog poštovanja zakonskog okvira.

Treba voditi računa o visokim iznosima novčanih kazni koje plaća svako pravno lice ili preduzetnik koji ne vode evidenciju radnog vremena i ne čuvaju istu dve godine po isteku perioda na koji se odnose.

Prevoznik je obavezan, prema Pravilniku o evidenciji radnog vremena člana posade vozila („Službeni glasnik R. Srbije“, broj 13 od 24.02.2017.) da:

 • Vodi evidenciju radnog vremena člana posade vozila propisane sadržine za svaku nedelju i da je čuva dve godine u pisanom ili elektronskom obliku
 • Preuzme podatke sa kartice vozača u roku od 28 dana, a iz memorije digitalnog tahografa u roku od 90 dana
 • Evidenciju radnog vremena člana posade vozila izradi najkasnije do petog u narednom mesecu za kalendarski mesec koji prethodi tekućem mesecu.

Prevoznik, odnosno poslodavac može da primi u radni odnos člana posade vozila koji radi kod više poslodavaca. U tom slučaju, radno vreme je zbir svih časova rada kod svih prevoznika. Isti je obavezan da dostavi izvod iz evidencije o radnom vremenu u pisanom ili elektronskom obliku.

Vozač je obavezan da tačno i adekvatno evidentira radno vreme upravljanja vozilom, kao i ostalo radno vreme. To podrazumeva vreme raspoloživosti, odmora i pauza. Neophodan je unos podataka ručno na poleđini taho listića kod analognog tahografa, odnosno putem tastera za unos kod digitalnih tahografa.

 

 

RICO TRAINING CENTRE vrši uslužno vođenje evidencije radnog vremena člana posade vozila u skladu sa svim važećim zakonskim obavezama. Naši stručni konsultanti vode računa o kontroli zakonitosti rada vozača Vaše kompanije, da se transport obavlja kontinuirano i neometano.

evidencija radnog vremena vozača

Ekran aktivnosti

ŠTA OBUHVATA USLUŽNO VOĐENJE EVIDENCIJE RADNOG VREMENA ČLANA POSADE VOZILA NAŠEG CENTRA?

 • Prikupljanje potrebnih podataka za evidenciju sa nosača podataka – taho listića sa analognog tahografa, digitalnih fajlova, potvrdu o aktivnosti vozača i sl.
 • Skeniranje, obradu i analizu taho listića sa analognog tahografa
 • Preuzimanje i analizu podataka sa kartice vozača – obradu ddd digitalnih fajlova
 • Izradu kontrolnih izveštaja sa sugestijama i predlozima mera za prevenciju od nastajanja prekršaja u budućnosti.

Naš Centar za vođenje evidencije koristi “Tachospeed” softver koji služi za prikupljanje, obradu i analizu podataka sa analognog i digitalnog tahografa, pruža svu tehničku i stručnu podršku u vezi sa izveštajima. Ovlašćeni je distributer Tachospeed-a za tržište Srbije, BiH i Crne Gore i tradicionalno, svake godine u novembru mesecu, odobrava 15% popusta na kupovinu istog.


KOJE SU PREDNOSTI KORIŠĆENJA TACHOSPEED SOFTVERA?

 • Automatsko i brzo preuzimanje podataka sa analognih i digitalnih tahografa
 • Analiza i skladištenje podataka i grafički prikaz pregleda prekršaja
 • Vođenje evidencije radnog vremena člana posade vozila
 • Izračunavanje novčanih kazni na osnovu AETR sporazuma i Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Automatsko izdavanje potvrde o aktivnosti vozača.

“Tachospeed” je softver koji koriste kontrolni organi u regionu kao i veliki broj zemalja u EU, čime smo automatski zadobili njihovo poverenje i trenutno u upotrebi je od strane preko 8 000 korisnika.


Evidencija radnog vremena vozača kao konsultantska usluga dovodi do POVEĆANJA EFIKASNOSTI POSLOVANJA  kao zbirni rezultat:

 1. Smanjenja poslovnih troškova kroz uštedu ulaganja u :
 • Kupovinu softvera kao programski deo uslužnog vođenja evidencije radnog vremena člana posade vozila i neophodne opreme
 • Nove kadrove koji bi obavljali administrativne poslove – prikupljanje, skladištenje i obradu podataka potrebnih za sačinjavanje evidencija i izveštaja i vreme potrebno za obuku istih
 1. Mogućnosti kontrole rada vozača, zaštite od mogućih grešaka u budućnosti upoznavanjem sa izvršenim prekršajima, čime se smanjuje frekventnost nastanka novčano kažnjivih propusta. Time se postižu PREVENTIVNE MERE u otklanjanju istih i stručna konsultantska pomoć kod pokrenutih prekršajnih postupaka
 1. Ostvarivanja bolje organizacije rada kroz prethodno ostvareno smanjenje troškova, čime se postiže unapređenje poslovanja kompanije
 1. Povećanja bezbednosti u saobraćaju kroz poštovanje pravila za neometano odvijanje transporta u skladu sa zakonskim propisima i vođenje evidencije radnog vremena.

KAKO SE VRŠI PLAĆANJE USLUŽNOG VOĐENJA EVIDENCIJE RADNOG VREMENA VOZAČA?

Plaćanje uslužnog vođenja evidencije radnog vremena člana posade vozila, vrši se na mesečnom nivou po vozaču, odnosno broju angažovanih vozača, vrste tahografa koji koristite.

 

Prepustite vođenje evidencije radnog vremena članova posade vozila timu naših stručnih konsultanata! Za sve pojedinosti i nedoumice u vezi sa uslužnim vođenjem evidencije radnog vremena, budite slobodni da nas pozovete:

+381 65 8530 523

Za Vaše efikasno poslovanje, jer ZNANJE ČINI RAZLIKU!

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *