Blog

VEŠTAČENJE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU – ZAŠTO JE ZANEMARENO?

Veštačenje je jedno od dokaznih sre.dstava koje se u prekršajnom postupku retko koristi, što nije opravdano.

Struka smatra da za to postoji više razloga:

  1. Zaprećene kazne su često relativno male ili jednake troškovima veštačenja, pa okrivljeni ne može da rizikuje predlažući veštačenje, da u slučaju krivice plati novčanu kaznu i troškove veštačenja.
  2. Okrivljeni su u prekršajnom postupku, često bez branioca, pa im ova mogućnost nije poznata.
  3. Sudije ne određuju veštačenje, jer bi okrivljenog potencijalna krivica pogodila novčanom kaznom i troškovima veštačenja.

Kako utvrditi materijalnu istinu, tj. onu istinu koja odgovara stvarnom činjeničnom stanju? 

Jedan od osnovnih uslova za donošenje zakonite i pravedne presude jeste pravilna ocena dokaza, izvedenih u postupku. Ako je zakonodavac razvio mogućnost utvrđivanja materijalne istine, zašto onda okrivljeni, ukoliko smatra da nije kriv ne bi predložio veštačenje.

 

Veštačenje se određuje na predlog stranaka kada je za utvrđivanje ili ocenu neke važne činjenice neophodno pribaviti nalaz i mišljenje od lica koje raspolaže stručnim znanjem, kojim sud ne raspolaže. Izuzetno, sud može po službenoj dužnosti odrediti veštačenje, pod uslovom iz gore citiranog člana 89 stav 5 ovog zakona” (član 218 stav 1 i 2)

 

Svaki sudija, imajući u vidu ovakvo pravno rešenje u Zakonu o prekršajima, ima mogućnost i treba da odredi veštačenje balansirajući da s jedne strane, ne povredi načelo materijalne istine, a s druge strane, da ne optereti okrivljenog dodatnim troškovima.

 

Veštačenje je važna dokazna radnja i pomoćno sredstvo sudu da od lica koje raspolaže stručnim znanjem a kojim sud ne raspolaže u datom slučaju, pribavi mišljenje, pravilno oceni dokaze i pravično presudi u postupku.

 

RICO TRANING CENTRE DOO BEOGRAD je registrovano pravno lice za poslove veštačenja za oblast saobraćaj, transport i bezbednost, u okviru koga deluje stručni tim koji poseduje dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti.

 

Posebno se ističe specijalizacija za: oblast primene i upotrebe digitalnog i analognog tahografa, tumačenje propisa o vremenu vožnje i odmora vozača i vozila u drumskom saobraćaju, oblast transporta opase robe, oblast procene štete i vrednosti na vozilima i saobraćajno – tehničkog veštačenja – procene odgovornosti.

 

ZNANJE ČINI RAZLIKU!

Post a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *