Stručne, konsultantske usluge i pravna pomoć

Rico Training Centre u svojoj ponudi izdvaja sledeće usluge:

 1. Usluge unapređenja organizacije poslovanja i preventivne mere u cilju smanjenja troškova, povećanja bezbednosti i zaštite životne sredine
 2. Uslužno vođenje evidencije radnog vremena člana posade vozila
 3. Usluge savetnika za bezbednost u transportu opasne robe
 4. Stručne usluge iz oblasti saobraćaja – revizija, nadzor i projekti na nivou lokalne samouprave
 5. Usluge veštačenja, procene vrednosti vozila i štete iz oblasti saobraćaja, transporta i bezbednosti
 6. Usluge procene vrednosti vozila i radnih mašina radi usklađivanja vrednosti imovine
 7. Usluge pravne pomoći pri vođenju sudskih i upravnih postupaka iz oblasti saobraćaja, transporta i bezbednosti za domaće i ino klijente na teritoriji Srbije i BiH
 8. Usluge izrade unutrašnjih akata pravnih lica
 9. Usluge medijacije za vansudsko rešavanje sporova
 10. Konsultantske usluge iz oblasti osiguranja
 11. Usluge procene rizika u zaštiti imovine i lica, privatnog obezbeđenja i vanredne situacije – bezbednosni konsalting
 12. Konsultantske usluge za implementaciju integrisanog menadžment sistema prema zahtevima ISO standarda (39001 – Sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja)
 13. Usluge iz oblasti zaštite od požara
 14. Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu