Projekti, strategije, istraživanja i razvoj

Konkurentska pozicija biznisa, karakteristike tržišta i stanje tehnologije opredeljuju ulogu istraživanja i razvoja u poslovnoj strategiji. Bavimo se formulisanjem istraživačko-razvojne strategije preduzeća, a sve u cilju ostvarivanja vaše konkurentske prednosti. Naša ponuda obuhvata sledeće oblasti: 

1.Poljoprivreda-Izrada projekata i strategija iz predmetnih oblasti:

  • Voćarstva i vinogradarstva
  • Ratarstva i povrtarstva
  • Lekovitog bilja
  • Rasadničke proizvodnje

2. Rudarstvo
3. Građevinarstvo
4. Saobraćaj
5. Komunalne delatnosti
6. Turizam