Otvorena PRIJAVA do 09. maja 2024.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za Obuku za stručno osposobljavanje savetnika za bezbednost u transportu opasne robe u drumskom (ADR) i železničkom (RID) saobraćaju. Detaljnije o programu obuke, kome je namenjena, koji su zadaci i odgovornosti SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TOR OVDE.

 

ROK ZA PRIJAVU ZA OBUKU je do 09. maja 2024. na linku:

https://ricocentre.com/prijave/savetnik-za-bezbednost-u-transportu-opasne-robe/

 

Obuka za novu grupu počinje 11. maja 2024. u organizaciji RICO TRAINING CENTRE.

Polaganje ispita je po planu 06. juna 2024. u 10.00 časova u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

Kontakt telefoni Centra:

+381 65 8530 523

+381 65 2549 448

E-mail: info@ricocentre.com

 

ZNANJE ČINI RAZLIKU!