Blog

Prijava za obuku Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe ADR/RID

U organizaciji našeg Centra, počinje novi ciklus obuka za stručno osposobljavanje savetnika za bezbednost u transportu opasne robe ADR/RID.

U toku je formiranje prve grupe za obuku, sa krajnjim rokom za prijavu do petka, 03.02.2023. godine.

→ Prijavu možete popuniti i podneti OVDE!

Obuka za savetnika za bezbednost u TOR-u ADR/RID održava se od 06. februara do 10. februara 2023. godine, u prostorijama Rico Training Centre u Beogradu, sa početkom od 10 časova.

Prijava

Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe ADR/RID

Finalne pripreme-vežbe za ispit će biti realizovane 04. marta, a ispit će biti održan 09. marta 2023. godine.

 

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

Vaš Rico Training Centre!

Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe

  Prijavljujem se za Obuku za:

  ADRRIDADR i RID

  Personalni podaci

  Zaposlenje


  Podaci o nivo obrazovanja

  Nivo stečenog obrazovanja:

  I - osnovna školaII - osnovna škola i sturučna osposobljenostIII - trogodišnja srednja školaIV - četvorogodišnja srednja školaV - specijalizacija na osnovu stručnostiVI - viša školaVII - fakultet – osnovne studijeVII/1 - magistraturaVII/2 - doktorat  POSEDUJEM LICENCU Savetnika za bezbednost u TOR-u:
  1.

  2. Licenca za:

  ADRRIDADR i RID

  3.

  4.

  5.

  NE POSEDUJEM LICENCU