ADR vozač (pravna lica)

  Personalni podaci

  Zaposlenje

  Podaci o vozačkoj dozvoli i ADR sertifikatu  Ako posedujete ADR sertifikat popunite sledeća polja


  Označite koju kategoriju ADR obuke želite

  Osnovni kurs – prvi putOsnovni kurs – obnova znanjaOsnovni kurs + specijalistički (cisterne, eksplozivi) – prvi putOsnovni kurs + specijalistički (cisterne, eksplozivi) – obnova znanja