Blog

obuka vozača za korišćenje digitalnog tahografa

ODRŽANA OBUKA ZA VOZAČE: Vreme vožnje i odmora posade vozila i upotreba digitalnog tahografa

Dana 10.05.2022. godine u prostorijama sedišta „RICO TRAINING CENTRE“, u ulici Arčibalda Rajsa 27 u Beogradu, održana je Obuka po programu „Primena propisa o vremenu vožnje i odmora članova posade vozila i upotreba digitalnog tahografa u drumskom prevozu.“

Neophodna i praktična znanja

U grupi-vreme vožnje i odmora posade vozila  i upotreba digitalnog tahografa bilo je osam polaznika.

Posvećeni predavač je u prijatnom ambijentu uz adekvatnu tehničku opremu, preneo neophodna i praktična znanja.

Osnovne odredbe Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Poštujući odredbe Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kandidati su upoznati sa sledećim terminima:

 • radno vreme i vreme upravljanja vozilom,
 • pauze i odmori posade vozila u drumskom prevozu,
 • uslovi koji moraju da budu ispunjeni u pogledu odobrenja tipa i načina korišćenja tahografa, tahografskih listića i tahografskih kartica,
 • poslovi u vezi sa tahografima, posebno digitalnim tahografom,
 • memorisanje podataka na digitalnom tahografu,
 • preuzimanje podataka sa kartice vozača-obrada .ddd digitalnih fajlova.

Digitalni tahograf kao važan deo nacionalne i međunarodne bezbednosti saobraćaja

Istaknuto mesto u okviru Obuke, pripalo je svakako digitalnom tahografu. Digitalni tahograf je važan i neizostavan deo kako nacionalne tako i međunarodne bezbednosti saobraćaja. Predstavlja istovremeno i dragoceno sredstvo za operatore voznog parka u drumskom prevozu putnika i tereta. Posebno treba istaći prednosti u smislu planiranja rute i optimalne popunjenosti vozila.

obuka vozača za korišćenje digitalnog tahografa

„TachoSpeed“ sistem pruža svu tehničku i stručnu podršku u vezi sa izveštajima

Polaznicima je predstavljen „TachoSpeed“ sistem kao softver za skidanje, obradu i analizu podataka. Sistem koji pruža svu tehničku i stručnu podršku u vezi sa izveštajima i omogućava:

 • automatsko i brzo preuzimanje podataka sa tahografa,
 • analizu i skladištenje podataka,
 • vođenje evidencije rada vozača,
 • izračunavanje novčanih kazni,
 • automatsko izdavanje potvrde o aktivnostima vozača.

Kontrola rada vozača i zaštita od mogućih grešaka u budućnosti upoznavanjem sa izvršenim prekršajima, smanjuju frekventnost nastanka novčano kažnjivih propusta. Benefiti su sadržani u preventivnim merama u otklanjanju mogućih grešaka, povećanju bezbednosti saobraćaja i unapređenju poslovanja.

ZNANJE ČINI RAZLIKU

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *