Blog

m

STRUČNO USAVRŠAVANJE LICA KOJE ORGANIZUJE I ODGOVORNO JE ZA POSLOVE PREVOZA PUTNIKA I TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

STRUČNO USAVRŠAVANJE LICA KOJE ORGANIZUJE I ODGOVORNO JE ZA POSLOVE PREVOZA PUTNIKA I TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

November 16, 2018

U toku je formiranje grupe za obuku stručnog usavršavanja lica koje organizuje i odgovorno je za poslove u međunarodnom i nacionalnom prevozu, nakon koje kandidati mogu da polažu kod Ministarstva saobraćaja, za dobijanje:

– Sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz tereta u drumskom saobraćaju;

– Sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za poslove upravljanja prevozom putnika.

Kandidatima se pruža mogućnost da polažu i dobiju CPC diplomu IRU Akademije, kao i sertifikat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na programu stručnog usavršavanja lica koje je odgovorno i organizuje poslove prevoza u okviru kvalifikacije za međunarodni i nacionalni prevoz putnika i tereta.

Facebook
Twitter
LinkedIn