Blog

ADR obuka 22. i 23. novembra

ADR obuka 22. i 23. novembra

November 14, 2018

ADR obuka vozača u prevozu opasne robe biće održana 22. i 23. novembra u prostorijama Rico Training Centre-a, dok će polaganje ispita u ministarstvu biti 26. novembra (za osnovni kurs) i 27. novembra (za specijalistički kurs).

Obuka za stručno osposobljavanje lica u transportu opasne robe namenjena je vozačima, manipulantima i savetnicima za bezbednost u radu sa opasnom robom. Obuka je u skladu sa Evropskim sporazumom o prevozu opasnih materija (ADR – 2017) i nacionalnom regulativom iz oblasti transporta opasne robe.

Facebook
Twitter
LinkedIn