I OBRAZOVANJE (JPOA) | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

a) Obuke i seminari

1. JPOA program – Obuka za sticanje stručnih kompetencija vozača motornih vozila;
2. JPOA program – Obuka za stručno usavršavanje lica koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza putnika i tereta – CPC menadžer;
3. JPOA program – Obuka za stručno usavršavanje vozača u drumskom prevozu putnika i tereta – CPC vozač;
4. ADR obuka za stručno osposobljavanje vozača za vozila u transportu opasne robe – ADR Vozač (fizička lica i pravna lica);
5. ADR/RID stručna obuka za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe u drumskom (ADR) i železničkom (RID) saobraćaju – ADR/RID savetnik za bezbednost;
6. ADR stručna obuka za rukovaoce/manipulante u transportu opasne robe;
7. Obuka za bezbednu i EKO vožnju za vozače komercijalnih i putničkih vozila;
8. Obuka za bezbedan utovar i obezbeđenje tereta;
9. Obuka / Seminar o propisima o vremenu vožnje i odmora posade vozila i upotreba tahografa u drumskom prevozu;
10. Obuka za rad na “Tachospeed” softveru za analizu i skladištenje podataka sa tahografa (Tahograf program).

b) Obrazovanje, stručno osposobljavanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija

1. Saobraćaj, transport i bezbednost u saobraćaju;
2. Građevinska mehanizacija, unutrašnji transport, uslužno građevinarstvo i zanatski radovi;
3. Mašinstvo i elektrotehnika;
4. Zdravstvo i socijalna zaštita;
5. Trgovina, turizam i ugostiteljstvo;
6. Ekonomija i administracija.

c) Trening trenera

U oblasti saobraćaja:

1. JPOA program – Obuka za sticanje stručnih kompetencija vozača motornih vozila – Sertifikat o stručnoj kompetentnosti profesionalnih vozača za prevoz tereta i putnika – CPC vozač;
2. Programi obuka za stručno osposobljavanje u transportu opasne robe – ADR Vozač i ADR/RID savetnik za bezbednost;
3. JPOA program – Obuka za stručno usavršavanje lica koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza u drumskom prevozu putnika i tereta – CPC menadžer;
4. Program Bezbedne i EKO vožnje – teorijska i praktična obuka;
5. Program Bezbedan utovar i obezbeđenje tereta – teorijsko-pokazna obuka;
6. Propisi o vremenu vožnje i odmora posade vozila i upotreba tahografa u drumskom prevozu – teorijsko-praktična obuka.

d) Literatura

– Za obuke:

1. JPOA program – Obuka za stručno usavršavanje lica koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza u međunarodnom i nacionalnom drumskom prevozu putnika i tereta – CPC menadžer;
2. JPOA program – Obuka za sticanje stručnih kompetencija vozača motornih vozila – CPC vozač;
3. ADR obuka za stručno osposobljavanje vozača za vozila u transport opasne robe – ADR Vozač;
4. ADR/RID stručna obuka za savetnika za bezbednost u transport opasne robe u drumskom (ADR) i železničkom (RID) saobraćaju – ADR/RID savetnik za bezbednost;
5. ADR obuka rukovalaca/manipulanata u transport opasne robe;
6. Obuka za bezbednu i EKO vožnju za vozače komercijalnih i putničkih vozila;
7. Obuka za bezbedan utovar i obezbeđenje tereta;
8. Obuka o propisima o vremenu vožnje i odmora posade vozila i upotreba tahografa u drumskom prevozu;
9. Obuka za rad na “Tachospeed” softveru.
10. Za sticanje/obnavljanje licence CPC – Sertifikata o stručnoj kompetentnosti profesionalnih vozača u Republici Srbiji za prevoz tereta i putnika:
      • početna obuka;
      • periodična obuka;
      • praktična obuka;
      • dodatna obuka.
11. Prekršaji i kazne.