ADR prijava (fizička lica)

Personalni podaci

Podaci o vozačkoj dozvoli i ADR sertifikatuAko posedujete ADR sertifikat popunite sledeća polja


Označite koju kategoriju ADR obuke želite

Osnovni kurs – prvi putOsnovni kurs – obnova znanjaOsnovni kurs + specijalistički (cisterne, eksplozivi) – prvi putOsnovni kurs + specijalistički (cisterne, eksplozivi) – obnova znanja