ADR prijava (fizička lica)

    Personalni podaci    Podaci o vozačkoj dozvoli i ADR sertifikatu
    Ako posedujete ADR sertifikat popunite sledeća polja
    Označite koju kategoriju ADR obuke želite


    Osnovni kurs – prvi putOsnovni kurs – obnova znanjaOsnovni kurs + specijalistički (cisterne, eksplozivi) – prvi putOsnovni kurs + specijalistički (cisterne, eksplozivi) – obnova znanja