V SOFTVERI I OPREMA

Softveri i oprema:

1. Softver za detaljnu analizu i skladištenje podataka sa tahografa

Zahvaljujući saradnji sa Poljskom kompanijom Infolab Narloch Sp.j. nudimo vam softver za skidanje, obradu i skladištenje podataka sa digitalnog i analognog tahografa.
Zahvaljujući Tachospeed-u možete:
– automatski i brzo preuzeti podatake sa analognih i digitalnih tahografa;
– vršiti analize i skladištenje podataka i raditi grafički pregled prekršaja;
– vršiti vođenje evidencije rada vozača;
– obaviti računanje novčanih kazni (na osnovu 561/2006 Regulative, AETR i preko 20 domaćih propisa);
– obaviti automatsko izdavanje Potvrde o aktivnostima vozača i mnoge druge mogućnosti!
Osim što je Tachospeed dobio poverenje kontrolnih organa širom Evrope trenutno u upotrebi je od strane 7 000 korisnika.

Tahograf – Višejezičan, jednostavan, sa trajnom licencom i niskom cenom!

Dostupni su vam i čitači za preuzimanje podataka sa kartica i digitalnih tahografa – TachoTerminal.
Preuzmite softver na https://tachospeed.rs/preuzimanje-demo/ 
Za više informacija posetite: https://ricocentre.com/strucne-konsultantske-usluge-i-pravna-pomoc/

U polje „Kako ste čuli za nas?“ upišite Rico Training Centre – ostvarite 5% popusta i zakažite besplatnu obuku!

Za više informacija ricocentre@gmail.com ili posetite stranicu https://tachospeed.rs/

2. Aktiviranje softvera za korišćenje i obuka kadrova za rad na softverima

3. GPS oprema za praćenje komercijalnih i putničkih vozila

4. Oprema za:

– Rudarstvo i građevinarstvo;
– Poljoprivreda i šumarstvo;
– Komunalne delatnosti.

5. Putna signalizacija