Obuka za stručno osposobljavanje lica koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza tereta

Predavač Branko Vukobratović ispred JPOA Rico Training Centre je 11. februara 2023. godine održao predavanja na predmetne teme: Propisi o vremenu vožnje i odmora članova posade vozila i tahografi i Bezbedna i ekonomična vožnja. Navedene teme su deo programa obuke za stručno osposobljavanje lica koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza tereta.

NAČELA PRIVREDNOG PRAVA I BANKARSKOG SISTEMA

Drugog dana vikenda, predavač Branislav Topalović je predstavio načela Privrednog  i radnog prava, Bankarskog sistema i finansija. Program za obuku je javno priznat od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i realizuje se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i  Uredbom Evropskog veća EC/1071/2009.

 

U nastavku Programa polaznici će usvojiti znanja i veštine iz sledećih oblasti:

□    Nacionalni propisi o bezbednosti u drumskom saobraćaju

□    Tehnički standardi, pripreme i održavanje vozila

□    Međunarodni i nacionalni propisi o drumskom prevozu tereta

□    Transport opasne robe-ADR

□    Bezbedan utovar i obezbeđenje tereta

□    Eko vožnja

□    Menadžment i organizacija privrednih društava

□    Bezbednost i zdravlje na radu

 

 

OBUKOM POLAZNICI UNAPREĐUJU STRUČNE KOMPETENCIJE

Odslušanom obukom u našem Centru polaznici stiču potrebno znanje i unapređuju organizacione i profesionalne kompetencije. Time obuka predstavlja pripremnu nastavu za polaganje ispita koji organizuje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i sticanje odgovarajućeg SERTIFIKATA nakon uspešno položenog ispita.  

 

VRŠIMO EDUKACIJU SVIH NIVOA MENADŽMENTA VAŠEG PREDUZEĆA

Obukom za lica koja organizuju i odgovorna su za poslove prevoza tereta, vršimo stručno osposobljavanje celokupnog menadžmenta preduzeća: menadžere transporta, logistike, dispečere, pravnike, ekonomiste, tehničare.

Glavni cilj programa je da se usvojenim i primenjenim znanjima i veštinama postigne bezbedno, ekonomično i neometano odvijanje međunarodnog i nacionalnog drumskog prevoza čime dajemo doprinos transportnom tržištu i društvu u celini.

Za sve detaljnije informacije o stručnom osposobljavanju lica koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza tereta, možete nas pozvati na telefon Centra:

+381 65 8530 523

ZNANJE ČINI RAZLIKU