Listamo arhivu: Prvi akreditovani trening centar

 

Dnevni ekonomski list „Privredni pregled“ u broju iz 2009. godine, objavio je članak pod naslovom „Za bolji drumski saobraćaj.“ Naime, Rico Training Centre realizovao je u decembru 2008. godine prvu studijsku grupu po programu: Digitalni tahograf, vreme vožnje i odmora vozača.

 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE  KADROVA JE DEO PROCESA CELOŽIVOTNOG UČENJA
U to vreme, Rico Training Centre bio je pionir u oblasti stručnog usavršavanja i osposobljavanja u oblasti drumskog saobraćaja, kada su tek u fazi donošenja bili:
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima u Republici Srbiji (donet 02.06.2009.)
♦ Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa (u primeni od 04.08.2010.)  i
♦ Uspostavljanje sistema primene digitalnih tahografa u skladu sa AETR Sporazumom iz 2006. godine.
Naš Centar je opravdano nosio priznanje prvog akreditovanog trening centra IRU Akademije iz Ženeve, koja je deo Međunarodnog udruženja drumskog transporta IRU.

 

RAZVOJ DRUMSKOG SAOBRAĆAJA I POVEĆANJE BEZBEDNOSTI
Donošenjem nove zakonske regulative u Republici Srbiji, u prvom redu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima sa podzakonskim aktima, stvorena je pravna infrastruktura za kvalitetniji razvoj drumskog saobraćaja i povećanje bezbednosti saobraćaja. To je ujedno podsticaj za još uspešniji rad u ovoj kompleksnoj oblasti sa naglaskom na neophodnom profesionalnom osposobljavanju.

 

MODERNI CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
Rico Training Centre daje svoj doprinos posvećenim radom i primenom Celoživotnog učenja kao modela sticanja i osavremenjivanja znanja, veština i sposobnosti u okviru lične, društvene i poslovne perspektive.  Moderni je Centar za obrazovanje odraslih, istraživanje i razvoj koji je vaš saveznik kako u sferi profesionalnog usavršavanja fizičkih lica, tako isto i u unapređenju poslovanja kompanija prateći pojednostavljenje svih procesa primenom savremenih metoda i usklađenih zakonskih propisa sa međunarodnim. Tome u prilog ide uspostavljena uspešna saradnja sa mnogim partnerima iz privatnog i javnog sektora o čemu možete pročitati OVDE 
Naš Centar  pruža usluge u sledećim oblastima:
♦ Obrazovanja- stručno osposobljavanje i usavršavanje kroz obuke, seminare, programe prekvalifikacije i dokvalifikacije kadrova
♦ Stručnih, konsultanstkih usluga i pravne pomoći
♦ Selekcije i regrutacije kadrova i posredovanja u zapošljavanju
♦ Izrade strategija, projekata, istraživanja i razvoja
♦ Softvera i opreme

 

 

Ostvarite vaše ideje uz našu stručnu pomoć i podršku, jer ZNANJE ČINI RAZLIKU!