RICO TRAINING CENTRE: 17 godina uspešnog poslovanja

Regionalni akreditovani Centar za obrazovanje, istraživanje i razvoj, RICO TRAINING CENTRE, obeležio je 17 godina postojanja i uspešnog poslovanja, sa bogatom referencom, kroz ostvarene brojne poslovne kontakte i zadovoljne klijente, permanentno uvođenje novih programa i razvojnih projekata, prateći potrebe savremenog tržišta.

Na današnji dan 2006. godine, kao akreditovani trening institut IRU Akademije  iz Ženeve, krenuli smo na put sa ciljem i misijom – transfer znanja u privredu i društvo. Kao dugogodišnji ATI IRU Akademije, realizovali smo veliki broj obuka u državnim organima, privatnom i javnom sektoru kako u R. Srbiji tako i u regionu.

Već od 2007. godine započeli smo realizaciju Obuke za stručno usavršavanje lica koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza u međunarodnom i nacionalnom drumskom prevozu putnika i tereta – CPC menadžer. CPC obuka je namenjena svim nivoima menadžmenta od tehničara, ekonomista, pravnika do menadžera transporta. Svečano smo uručili prvih 100 sertifikata za CPC menadžere u firmi SDPR J.P. Yugoimport 01. novembra 2007. godine.

Prvih 100 CPC diplomaca

PIONIR U OBLASTI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Prva studijska grupa po programu: „Digitalni tahograf, vreme vožnje i odmora vozača“ održana je u decembru 2008. godine. Institut RICO TRAINING CENTRE je u Jugoistočnoj Evropi prvi institut koji je dobio akreditaciju za ovu vrstu obuke.

Tako smo postali PIONIR u oblasti stručnog osposobljavanja i usavršavanja u oblasti drumskog saobraćaja. Donošenje nove zakonske regulative u to vreme, u prvom redu Zakona o bezbednosti saobraćaja, stvorilo je pravnu infrastukturu za kvalitetniji razvoj i povećanje bezbednosti u saobraćaju. To je ujedno bio podsticaj za još uspešniji rad kako na poslovnom planu Instituta RICO TRAINING CENTRE, tako i na društvenom planu u sprovođenju utvrđene politike R. Srbije.

IRU Akademija- stručno osposobljavanje kadrova u

drumskom saobraćaju

PRVI SERTIFIKATI PRIPADNICIMA MUP-A URUČENI 2009. GODINE U KULI

Prve sertifikate pripadnicima saobraćajne policije MUP-a R. Srbije za uspešno položen završni ispit iz oblasti primene i upotrebe digitalnih tahografa i vremena vožnje, uručili smo 29.12.2009. godine u nastavnom centru MUP-a u Kuli. Ministarstvo unutrašnjih poslova R. Srbije, kao sastavni deo lanca učesnika drumskog saobraćaja, prepoznalo je interes kontinuiranog profesionalnog usavršavanja sopstvenih kadrova i upoznavanja sa međunarodnim standardima i propisima, što predstavlja uzor ostalim učesnicima u sistemu drumskog saobraćaja.

Uručivanje sertifikata pripadnicima MUP-a Kula

ZAHVALNICA UDRUŽENJA SUDIJA PREKRŠAJNIH SUDOVA R. SRBIJE

Glavni odbor Udruženja sudija prekršajnih sudova R. Srbije uručio je zahvalnicu RICO TRAINING CENTRU 22.06.2011. godine za izuzetan doprinos u uspostavljanju vladavine prava i unapređenju rada i statusa prekršajnih sudova kao integralnog dela pravosudnog sistema R. Srbije. Akcenat obuke usmeren je na edukaciju sudija za prekršaje iz oblasti propisa o vremenu vožnje i odmora vozača i primene i upotrebe digitalnih i analognih tahografa kao neophodnog uslova implementacije celokupnog taho sistema i u R. Srbiji. Nastava je prilagođena potrebama sudija kroz primere iz njihove svakodnevne prakse.

Edukacija sudija za prekršaje

BRIFING INSTRUKTORA ZA PROGRAM CPC VOZAČ U ZAGREBU

Početkom decembra 2011. godine u organizaciji IRU Akademije otpočinje Brifing instruktora za program CPC obuke profesionalnih vozača u Zagrebu. Brifingu je prisustvovalo oko 30 predstavnika ATI sa prostora Jugoistočne Evrope, koji su se putem interaktivne nastave upoznali sa metodologijama obuke, trening materijalima i najboljom praksom razvijenom sa ciljem pružanja visokokvalitetne obuke za profesionalce u drumskom saobraćaju.

Brifing instruktora za program CPC vozač

ADR PROGRAMI, BEZBEDAN UTOVAR, EURO CODE 95

Usledili su ADR programi za stručno osposobljavanje vozača, manipulanata i savetnika za bezbednost u prevozu opasnih materija – ADR programi. Direktni i indirektni učesnici u transportu opasnih materija su u obavezi da se konstantno i preventivno edukuju sa postupcima, načinima i sredstvima za zaštitu pri manipulaciji opasnim materijama zbog potencijalne opasnosti i visokog stepena rizika.

Pokrenuti su i programi Bezbedan utovar i obezbeđenje tereta uz jedinstveni interaktivni simulator dostupan profesionalcima u drumskom transportu, uključujući vozače, transportne operatere ali i dobavljače i potrošače.

Uspostavljenom poslovnom saradnjom sa obrazovnim centrom „PRAH“ iz Slovenije u maju 2013. godine, svi profesionalni vozači imaju mogućnost da pohađaju CPC obuku za profesionalne vozače (CPC sertifikat IRU Akademije) i steknu EURO CODE 95 sa kojim mogu da apliciraju za posao širom EU.

Poslovna saradnja – „PRAH“ Slovenija – EURO CODE 95

NAGRADA ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU TNTI

U cilju pomoći i podrške profesionalnim vozačima, IRU Akademija razvija aspekte Eko vožnje, kao jednostavan i troškovno efikasan način za smanjenje potrošnje goriva, način zadovoljavanja ekoloških zahteva i smanjivanja stope saobraćajnih nezgoda i time smanjenja troškova na ime plaćenih kazni i prekršaja.

Upravo sa projektom Obuka za bezbednu i eko vožnju, RICO TRAINING CENTRE osvojio je nagradu za  najbolju tehnološku inovaciju TNTI aprila 2014. godine u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fakulteta tehničkih nauka NS, Privredne komore Srbije, RTS i Zavoda za intelektualnu svojinu.

USPEŠNA SARADNJA SA NAJVEĆIM BROJEM RELEVANTNIH INSTITUCIJA

Od samog osnivanja, RICO TRAINING CENTRE uspostavio je uspešnu saradnju sa najvećim brojem relevantnih institucija u R. Srbiji: Ministarstvom za infrastrukturu, Ministarstvom za unutrašnje poslove u Vladi R. Srbije, Auto-moto savezom Srbije, institutima, komorama, udruženjima drumskog saobraćaja, NSZ, najvećim brojem kompanija koje se bave nacionalnim i međunarodnim drumskim prevozom putnika, tereta i opasnih materija, a sve REFERENCE možete pogledati OVDE

Na inostranom planu, Institut RICO TRAINING CENTRE, redovno je učestvovao na godišnjim sastancima i seminarima ATI IRU Akademije (Sankt Peterburg, Amsterdam, Ženeva i dr.). Međunarodni seminar “Profesionalno osposobljavanje i bezbednost u saobraćaju održan je 11. maja 2011. godine u Istanbulu, u organizaciji IRU Akademije i Beykoz, stručne škole za logistiku iz Istanbula. Prezetovane su aktivnosti u cilju unapređenja upravljanja drumskom bezbednošću, bezbednijih puteva, vozila, unapređenja nege i rehabilitacije žrtava saobraćajnih nezgoda.

Međunarodni seminar u Istanbulu 2011.

OD PIONIRA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU DO SAVREMENOG CENTRA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

RICO TRAINING CENTRE PRVI JPOA, Javno priznati organizator aktivnosti za obrazovanje odraslih, akreditovan kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije, je REGIONALNI CENTAR ZA OBRAZOVANJE, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ koji raspolaže bogatom ponudom usluga za pravna i fizička lica u sledećim oblastima:

saobraćaj, bezbednost, ekonomija, pravo, zdravstveno-farmaceutski program i socijalna zaštita, poljoprivreda i šumarstvo, turizam i ugostiteljstvo, komunalne delatnosti i dr.

Posedujemo licencu pravnog lica za POSLOVE VEŠTAČENJA  oblast SAOBRAĆAJ kod Ministarstva pravde R. Srbije. Pružamo kompleksne usluge:

veštačenja, procene štete i vrednosti na vozilima i radnih mašina, pravne pomoći pri vođenju sudskih i upravnih postupaka, izrade unutrašnjih akata pravnih lica, bezbednosnog konsaltinga.

Posedujemo licencu pravnog lica za POSLOVE ZAPOŠLJAVANJA kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja R. Srbije. U posebnom postupku vršimo procenu znanja, veština i sposobnosti stečenih obrazovanjem, životnim ili radnim iskustvom kroz USLUGU VRŠENJA PROFESIONALNE ORIJENTACIJE, KARIJERNOG SAVETOVANJA u cilju stručne pomoći u donošenju prave odluke o izboru buduće profesije, obrazovnog usmerenja.

Nudimo pomoćna znanja i veštine za kretanje kroz svet rada i zapošljavanja kroz različite specijalističke obuke i seminare. U ulozi smo POSREDNIKA U ZAPOŠLJAVANJU na zahtev poznatog poslodavca kroz uslugu stručnog odabira kandidata i njihovo dalje upućivanje na traženu poziciju u određenu organizaciju.

Prepoznati smo na tržištu i kroz IZRADU STRATEGIJA I PROJEKATA u cilju ostvarivanja što boljeg finansijskog rezultata poslovanja, poboljšanja turističke ponude i komplementarnih usluga u turizmu, održivog razvoja, povećanja zaposlenosti posebno u ruralnim područjima kroz zapošljavanje lokalnog stanovništva.

Uspešno smo realizovali:

Strategiju razvoja poljoprivrede i turizma za opštine: Pirot, Bor, Vlasotince, Ugljevik R. Srpska

Projekat sanacije deponije opštine Ruma

Investicione projekte za plantažiranje lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja i primarnu preradu u četiri regije R. Srpske za Ministarstvo poljoprivrede , šumarstva i vodoprivrede R. Srpske.  

Posebno ističemo PROJEKAT REKULTIVACIJE JALOVIŠTA RUDNIKA UGLJA PLJEVLJA sa pet međusobno kompatibilnih projekata:

 1. Tehnologija uzgoja lekovitog bilja na plantažnoj proizvodnji od 100ha
 2. Proizvodnja sadnog materijala u organskom postupku
 3. Pogon za destilaciju plantažnog lekovitog bilja, laboratorija i tehnologija sa edukacijom zaposlenih lica naručioca
 4. Više faze prerade lekovitog bilja u organskom postupku
 5. Razvoj ruralnog turizma opštine Pljevlja sa regionom Severne Crne Gore

Inovativni projekti RICO TRAINING CENTRA

Projekat je realizovan tokom 2023. godine i poneo je epitet jedinstvenog i revolucionarnog ekološki-ekonomskog poduhvata. Projektom je postignut uticaj ne samo na razvoj primarne proizvodnje, već i na razvoj privrede u celini kroz proizvodnju sadnica, kozmetičkih proizvoda, pokretanje kooperantske saradnje, otvaranje novih radnih mesta, bogatiju turističku ponudu baziranu na lekovitom bilju sa povećanom posetom tranzitnih turista.

Ovlašćeni smo distributer „TACHOSPEED“ softvera za skidanje, obradu i analizu podataka sa tahografa i kartica vozača za teritoriju Srbije, BiH i Crne Gore. „TachoSpeed“ je pametan softver koji osim preuzimanja podataka, pruža mogućnost vođenja evidencije rada vozača i time ima kontrolnu ulogu, automatskog izdavanja potvrde o aktivnostima vozača, računanja novčanih kazni i sveobuhvatnu analizu u cilju povećanja bezbednosti, smanjenja troškova na ime plaćanja novčanih kazni i prekršaja i prevencije nastanka novih saobraćajnih nezgoda.

KROZ KONSALTING USLUGA U NAŠOJ PONUDI JE I PRODAJA OPREME I REZERVNIH DELOVA iz oblasti saobraćaja, poljoprivrede i šumarstva, rudarstva i građevinarstva, komunalnih delatnosti.

RICO TRAINING CENTRE 17 godina sa vama

17 GODINA POSTOJANJA I POSLOVANJA SU GODINE DOKAZANOG PROFESIONALNOG RADA

Naši stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom, svojim radom pre svega doprinose poboljšanju obrazovne strukture i povećanju zaposlenosti. Verujemo da je upravo raznovrsnost usluga uz kvalitet koji pužamo, razlog što smo već 17 godina sa vama.

Tokom proteklih godina, proširili smo poslovanje van oblasti drumskog saobraćaja i uveli potpuno nove programe u postojeću ponudu Centra:

RICO VINSKA ŠKOLA

Da naš Centar vredno radi i prati potrebe tržišta, svedoči i nedavno otvorena RICO VINSKA ŠKOLA koja je mala škola znanja. Polaznici imaju mogućnost da se kroz naš program pripreme za buduće somelijere, menadžere u turizmu i da postanu ocenjivači vina kao sve popularnije zvanje. Vrsni enolozi, agronomi su u ulozi predavača u ambijentu poznate vinarije, gde se ujedno stiče znanje, ali i uživa u ukusima odabranih vrhunskih vina.

 

KURS FITOTERAPIJE I AROMATERAPIJE

Pored vinske škole, svi zaljubljenici u prirodu, lekovito bilje mogu da pohađaju naš kurs fitoterapije i aromaterapije. Kurs pruža polaznicima saznanja o istaknutim vrstama samonikle flore, lekovitog bilja i etarskih ulja. Edukativan je, praktično primenjiv sa ciljem da se upozna i iskoristi moć lekovitog bilja.

 

OBUKA ZA DROGERISTU

Programi RICO TRAINING CENTRA bogatiji su i sa obukom za DROGERISTU, prodavca u specijalizovanim prodavnicama. Danas je posao u drogerijama poput DM trgovina, Lilly drogerija nezamisliv bez drogeriste. Tu je upravo rešenje problema mnogih pojedinaca koji upisuju obuku u našem Centru i sa stečenim sertfikatom se brzo zapošljavaju zahvaljujući specifičnom znanju i veštinama kojima raspolažu.

 

OTVORILI SMO VRATA TRŽIŠTA SEVERNE MAKEDONIJE

Otvorili smo vrata transportnog i logističkog tržišta Severne Makedonije sa Obukom bezbedna i eko vožnja. To je tek početak poslovne saradnje sa novootvorenim partnerskim centrom koji će da pruža kompletne usluge po programu našeg Centra.

Znanje čini razliku

KROZ 17 GODINA POSTOJANJA I POSLOVANJA NAŠEG CENTRA PROŠAO JE VELIKI BROJ POLAZNIKA

Sa osvrtom na ostvarene rezultate, ponosno kažemo da je kroz naš Centar uspešno prošao veliki broj polaznika:

 • 2.000 kroz obuku za CPC Menadžera – Stručno usavršavanje lica koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza putnika i tereta
 • 4.500 obuku za CPC vozača – Stručno usavršavanje vozača u drumskom prevozu putnika i tereta
 • 3.200 obuku za ADR vozača, manipulanta, savetnika za bezbednost u TOR
 • 4.000 Vreme vožnje, odmori i tahografi
 • 5.000 Bezbedna i EKO vožnja
 • 400 Bezbedan utovar i obezbeđenje tereta
 • 600 direktnih i indirektnih korisnika „TachoSpeed“ softvera

Realizovali smo 140 istraživačko-razvojnih projekata i strategija iz različitih oblasti poslovanja i zaposleno je preko 950 lica kroz naše procese selekcije i posredovanja u zapošljavanju.

Sve naše usluge, uz adekvatnu literaturu i pripadajuću tehničku opremu, realizujemo kako u našem sedištu u Beogradu, tako i u okviru naših PARTNERSKIH CENTARA širom Republike Srbije, BiH i Crne Gore.

 

Uz zahvalnost svima koji učestvuju, podržavaju i doprinose uspehu Centra na našem putu, nastavljamo u istom smeru, jer ZNANJE ČINI RAZLIKU!