Počela PRIPREMNA NASTAVA ZA ODGOVORNO LICE ZA PREVOZ TERETA ILI PUTNIKA

Ovog vikenda u JPOA RICO TRAINING CENTRE, započela je planirana Pripremna nastava za novu grupu kandidata. Reč je o Obuci za stručno osposobljavanje lica koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza tereta ili putnika.

 

STICANJE ZNANJA I USAVRŠAVANJE STRUČNIH KOMPETENCIJA U OKVIRU PREDAVANJA IZ RAZLIČITIH PREDMETNIH OBLASTI

U subotu, 24. februara 2024. godine održana su predavanja:

 • Bezbedna i ekonomična vožnja
 • Propisi o vremenu vožnje i odmora članova posade vozila.

U nedelju 25. februara realizovana su predavanja:

 • Bankarski sistem i finansije – budžet, završni račun, fiskalni propisi, način formiranja prodajne cene, metode plaćanja i bankarstvo
 • Privredno pravo
 • Menadžment i organizacija transportnih društava i Marketing u drumskom prevozu.

Pripremna nastava za stručno osposobljavanje lica koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza tereta ili putnika

Novi blok nastave je zakazan za nedelju 03. marta, subotu 09. marta, a vežbe i pripreme za ispit 10. marta 2024. godine.

U okviru nastavka predavanja, kandidati će steći stručna znanja i veštine iz sledećih predmetnih oblasti:

 • Propisi o drumskom prevozu tereta ili putnika
 • Propisi o bezbednosti u drumskom saobraćaju
 • Tehnički standardi, priprema i održavanje vozila
 • Transport opasne robe – ADR
 • Bezbedan utovar i obezbeđenje tereta
 • Menadžment ljudskih resursa i liderske veštine
 • Bezbednost i zdravlje na radu, HIV, bioterorizam i bolesti zavisnosti
 • Međunarodne konvencije: CMR, CEMT dozvola, TIR karnet, ATA karnet, INCOTERMS, CPT, CRTD, Konvencija o privremenom uvozu ambalaže, Međunarodna konvencija o harmonizaciji postupaka pregleda robe na graničnim prelazima, Evropska konvencija o tretmanu paleta koje se koriste u međunarodnom transportu i dr.

Cilj obuke je podizanje nivoa znanja i usavršavanje stručnih kompetencija kandidata, unapređenje organizacionih i profesionalnih sposobnosti.

EDUKUJEMO CELOKUPNI MENADŽMENT PREDUZEĆA

Obukom za lica koja organizuju i odgovorna su za poslove prevoza tereta ili putnika, edukujemo sve nivoe menadžmenta preduzeća:

 • Tehničare
 • Dispečere
 • Pravnike
 • Ekonomiste
 • Menadžere transporta
 • Menadžere logistike.

Svaki učesnik u saobraćaju dužan je da bude aktivno uključen u OSTVARIVANJE I POBOLJŠANJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, a posebno poštovanje propisanih pravila saobraćaja, odnosno zakonskih normi.

Program pripremne nastave je javno priznat od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije. Realizuje se u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva i Uredbom Evropskog veća EC/1071/2009.

Kandidati koji odslušaju obuku dobijaju SERTIFIKAT o stručnim kompetencijama za lice koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza.

PRVIH 100 CPC DIPLOMACA

Podsećanja radi, RICO TRAINING CENTRE, kao dugogodišnji Akreditovani Trening Institut IRU Akademije iz Ženeve, uručio je prvih 100 sertifikata za CPC menadžere u firmi SDPR J.P. Yugoimport  01. novembra 2007. godine. O navedenoj kao i ostalim izuzetno značajnim aktivnostima, postignućima, tehnološkim inovacijama, kao i potpuno novim programima obuka našeg Centra možete pročitati  OVDE.

POZIVAMO VAS da popunite PRIJAVU na linku
i bićete informisani o svim detaljima daljeg toka organizacije za novi krug pripremne nastave!

VAŠ RICO TRAINING CENTRE