Lice koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza

Personalni podaci

Strucna sprema:

I - osnovna školaII - osnovna škola i sturučna osposobljenostIII - trogodišnja srednja školaIV - četvorogodišnja srednja školaV - specijalizacija na osnovu stručnostiVI - viša školaVII - fakultet – osnovne studijeVII/1 - magistraturaVII/2 - doktorat

ZaposlenjeRadno iskustvo i reference (za period prethodnih 5 godina)Označite za koji nivo obuke se prijavljujete

Nacionalni i međunarodni drumski prevoz putnikaNacionalni i međunarodni drumski prevoz tereta

Obrazovni profil (stečena kvalifikacija - stručna sprema)