Pripremna nastava za polaganje ispita za sticanje sertifikata o stručnoj osposobljenosti u prevozu tereta ili putnika

Obuka za stručno osposobljavanje lica koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza tereta ili putnika počinje 29. jula 2023. godine u našem Centru, na adresi Arčibalda Rajsa br. 27.

Naš program obuke je JPOA – javno priznat od strane Ministarstva prosvete i namenjen je svima koji žele da se bolje pripreme za polaganje ispita koji organizuje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Program obuke omogućava polaznicima obuke da obnove i nadograde znanje iz predmetnih oblasti i poboljšaju kvalitet rada u radnoj organizaciji.

Na sve složenijim globalnim poslovnim terenima, šef voznog parka, menadžer transporta, ili dispečer, ima veliku ulogu u u području rada saobraćaj, da li u prevozu putnika ili tereta, ili skladištenju robe.

Lice koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza tereta ili putnika