Blog

ŠTA JE KARIJERA I KOLIKO SMO SPREMNI NA LIČNO USAVRŠAVANJE?!

 

Bar jednom smo se zapitali da li je posao koji obavljam zaista idealan za mene, i bar jednom su naša motivacija i odluke bile predmet preispitivanja.

 

A šta je, u stvari, posao?! Možda samo skup radnih zadataka koji su propisani za određeno radno mesto u određenoj organizaciji rada, za koje na kraju meseca primamo platu?!

Da li smo, ipak, spremni za nešto mnogo više od toga? Da li posao možemo da pretvorimo u uspešnu karijeru?

Vrlo često svedoci smo poistovećivanja karijere sa poslom. Međutim, za razliku od posla, KARIJERA je DUGOROČNA AKTIVNOST, NIZ ZANIMANJA i POSLOVA koje osoba obavlja tokom svog radnog veka. Neko je rekao da je karijera put ili napredak kroz život posebno vezano za učenje i zaposlenje, drugi karijeru vide kao promene u vrednostima, stavovima, motivaciji koje se događaju kako osoba postaje starija.

Sa današnje tačke gledišta, možemo reći da SVI imaju KARIJERU, ona je DINAMIČNA i VIŠE je od POSLA, jer OBUHVATA i OBRAZOVANJE, ULOGU pojedinca u DRUŠTVU i PORODICI i KVALITET SLOBODNOG VREMA.

 

Upravljanje karijerom je proces čiji “motor” su prethodno zacrtani ciljevi i želje pojedinca. Izabrati pravu karijeru je težak zadatak: izazova je mnogo, interesi i motivacija su široki

 

Predstavnici teorije kažu da bi „Čovek trebalo da upravlja svojom karijerom kao da je to kompanija.”

Preduslov za upravljanje karijerom svakako je visok nivo samopoznavanja, tj.svaki pojedinac mora da ima razvijenu svest o svojim prednostima i manama.

 

Aktivnim planiranjem, kvalitetnim angažovanjem na radnim zadacima u okviru posla koji obavljamo, konstantnim radom na ličnom usavršavanju, možemo da posao pretvorimo u uspešnu karijeru.

Evo par smernica za razmišljanje.

Po poslednjim istraživanjima, poslodavci sve više cene radno i obrazovno iskustvo koje se stiče NEZAVISNO od formalnog obrazovanja. Dakle, u toku slobodnog vremena.

 

 

Od pojedinca u okviru organizacije rada se zahteva da preduzme veću odgovornost, ta odgovornost podrazumeva potrebu za profesionalnim usavršavanjem. A to upravo znači da je neophodno da budemo “naoružani” znanjem, veštinama, informacijama, sposobnostima.

 

Celoživotno učenje je model uspostavljanja višeg nivoa profesionalnih i stručnih kompetencija.

I poslodavci i zaposleni su saglasni u tome da su znanje, veštine i sposobnosti ODLUČUJUĆA konkurentska prednost od koje zavise kvalitet i uspešnost poslovanja organizacije rada.

 

Prema rezultatima istraživanja, oko 60% poslodavaca mišljenja je da je ulaganje u edukaciju kadrova najisplativije ulaganje za uspostavljanje ili održavanje procesa rada.

Posmatrano iz perspektive pojedinca, jednako je bitno ulaganje u znanje i usavršavanje.

 

Savremeni način poslovanja odiše dinamikom. Rezultat i uspeh diktira brzina savladavanja novih trendova, strategija, tehnologija. Zato je potrebno “raditi” na obezbeđivanju kompetencija i podizanju ličnog nivo znanja i veština kroz pohađanje programa profesionalnog usavršavanja, specijalističkih seminara, stručnih i poslovnih skupova i konferencija.

 

Profesionalni razvoj pojedinca prati i PROMENA: interesovanja koja se tokom života menjaju, dometi ambicije, želje i ciljevi koji vode do napredovanja, i na kraju, karijere.

Dobra, isplanirana i kvalitetna promena može da bude rešenje, a programi za profesionalno usavršavanje, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, u zavisnosti od potrebe, upravo omogućavaju neophodan nivo znanja i sposobnosti.

          Dakle, kontinuirani profesionalni razvoj je investicija u budućnost, investicija u karijeru, jer ZNANJE ČINI RAZLIKU!

 

 

Izvor: ricocentre.com

Post a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *