Blog

RADNO VREME POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU

»ČEKIĆ« ILI »KREVET«?

Analizom KONTROLNIH IZVEŠTAJA PREKRŠAJA koji nastaju u okviru naših Centara za uslužno vođenje evidencije radnog vremena članova posade vozila, jedan prekršaj se izdvaja od svih drugih:

NEISPRAVNO EVIDENTIRANJE RADNE AKTIVNOSTI VOZAČA

PRILIKOM PRELASKA DRŽAVNE GRANICE

     Konkretno, vozač evidentira čekanje na graničnom prelazu dok traje obrada dokumentacije, skeniranje vozila i slične aktivnosti u samom terminalu, kao »odmor« – simbolom kreveta.
     A ŠTA KAŽE ZAKON o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima?
     Po članu 4. Stav 9. ZORVO, »Vozač MORA tačno i adekvatno da EVIDENTIRA VREME UPRAVLJANJA VOZILOM KOJE NE SPADA U OBLAST PRIMENE OVOG ZAKONA, OSTALE POSLOVE DEFINISANE POD OSTALIM RADNIM VREMENOM, VREMENA RASPOLOŽIVOSTI, ODMORE I PAUZE. Ovi podaci se unose ručno na poleđinu tahografskih listića ili termalnog papira za ispis, odnosno preko tastera za ručni unos digitalnog tahografa.«
     Dakle, vozač MORA da EVIDENTIRA ČEKANJE NA GRANIČNOM PRELAZU ISKLJUČIVO KAO »OSTALE POSLOVE« – SIMBOLOM ČEKIĆA a ne na bilo koji drugi način.
     SVAKI PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE koji je neispravno evidentiran MOŽE BITI SANKCIONISAN KAO POJEDINAČAN PREKRŠAJ od strane nadzornog organa, za vremenski period provere – period od 28 dana. Takođe, nadzorni organi država u okruženju vrše proveru evidentiranja aktivnosti tokom prelaska državne granice i novčane kazne za ovaj prekršaj su izuzetno visoke.
     Ovaj primer je samo jedna kockica u piramidi znanja koju vam omogućavamo kroz naš SEMINAR o PRIMENI PROPISA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I RUKOVANJU TAHOGRAFIMA.
     SEMINAR omogućava da dobijete neophodna znanja iz oblasti organizacije radnog vremena, da naučite kako da poštujete propise iz ove oblasti i kako da obezbedite potreban nivo bezbednosti saobraćaja na putevima i izbegnete nepotrebno plaćanje kazni na ime prekršaja za vozača, odgovorno lice i pravno lice.
     NAMENJEN je odgovornim licima u saobraćaju, menadžerima transporta, dispečerima, licima koja obavljaju poslove kontrole rada voznog parka, logističarima i naravno vozačima. Ali i svim zainteresovanim licima koji žele da ovladaju ovom materijom.
    Neka ulaganje u znanje bude investicija u vaše karijerno napredovanje!
    ZNANJE ČINI RAZLIKU 

Izvor: ricocentre.com

Post a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *