Blog

JEDAN DAN NA POZICIJI ŠEFA VOZNOG PARKA/MENADŽERA TRANSPORTA

Na sve složenijim globalnim poslovnim terenima, šef voznog parka, ili menadžer transporta, igra glavnu ulogu u bilo kojoj oblasti rada koja ima za cilj prevoz putnika ili robe, ili skladištenje robe.

Pored optimizacije više transportnih operacija, što uključuje izbor vozila; zapošljavanje, obuku i raspored rada vozača; nadzor nad održavanjem vozila i poštovanjem propisa; blisko sarađuje sa drugim odeljenjima/sektorima unutar organizacije kako bi zajedno podržali misiju kompanije.

Postati uspešan šef voznog parka/menadžer transporta zahteva čvrstu kombinaciju obrazovanja, iskustva, znanja i veština.

 

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

ŠEFA VOZNOG PARKA/MENADŽERA TRANSPORTA

 

Može se reći, uključuju sve aspekte organizacije transportnih aktivnosti:

  • Uspostavljanje i usaglašavanje organizacije odeljenja/sektora sa politikom poslovanja kompanije;
  • Obezbeđenje poštovanja zakonskih propisa i pridržavanje propisanih procedura;
  • Vođenje evidencija;
  • Upravljanje drugim zaposlenim kadrovima u okviru odeljenja/sektora;
  • Određivanje rasporeda rada vozača, određivanje ruta;
  • Održavanje i praćenje vozila; nadzor na postupkom registrovanja i licenciranja vozila;
  • Pregovaranje sa dobavljačima;
  • Rešavanje sporove;
  • Vršenje analize efikasnosti operacija;
  • Izrada, sprovođenje i nadzor nad planom transporta.

 

 

Zaključak je da sveobuhvatne dužnosti šefa voznog parka/menadžera transporta imaju za cilj obezbeđenje i održavanje maksimalne produktivnosti, smanje troškova uz svođenje greška u bilo kojoj fazi, na minimun.

 

 

OBRAZOVANJE, ISKUSTVO I PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE

 

Obrazovanje i iskustvo:

Pozicija zahteva da lice poseduje najmanje srednjoškolsku diplomu ili diplomu drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) ili diplomu osnovnih studija na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, zajedno sa relevantnim radnim iskustvom:

 

Najmanje pet godina na poslovima upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju, odnosno od jedne do deset godina radnog iskustva na poslovima upravljanja u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju u zavisnosti od stečenog stepena obrazovanja.

 

Profesionalno usavršavanje:

Šef voznog parka/menadžer transporta mora da poseduje Sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti za lice odgovorno za prevoz putnika/robe tj. “lice koje je odgovorno za stvarno i neprekidno upravljanje poslovima prevoza u privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika koji obavlja prevoz”.

Sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti – javna isprava potvrđuje njegovu profesionalnu osposobljenost.

 

Sertifikat je moguće steći polaganjem ispita ili oslobađanjem od polaganja ispita, u zavisnosti od ispunjenja uslova. Za oba postupka nadležno je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrasturkture Republike Srbije, a RICO TRAINING CENTRE BEOGRAD organizuje pripremnu nastavu za polaganje ispita.

Takođe, sam poslodavac zadržava pravo da od svojih kadrova, pored ovoga, zahteva i duge vrste dodatnog stručnog usavršavanja.

 

VEŠTINE KOJE JE POŽELJNO DA POSEDUJE ŠEF VOZNOG PARKA/MENADŽER TRANSPORTA:

 

Komunikacija i međuljudski odnosi:

Od šefa voznog parka/menadžera transporta se očekuje da bude vešt pregovarač, aktivan slušalac i spretan govornik.

 

Kompjuterske i softverske veštine:

Šef voznog parka/menadžer transporta u svom radu koristi specifične programe kao što su softveri za navigaciju, za logistiku, lanac dobavljača, evidenciju radnog vremena vozača i druge.

 

Finansijska i knjigovodstvena pismenost:

Šef voznog parka/menadžer transporta mora da zna kako da pročita i razume bilanse i kako da izradi i rukovodi budžetom odeljenja/sektora i voznog parka.

 

Pravna pismenost:

Šef voznog parka/menadžer transporta mora dobro da poznaje zakone, propise i procedure iz odnosnih oblasti koje su relevantne za organizaciju rada odeljenja/sektora.

 

Poznavanje mehanike ili “Šta se nalazi ispod haube?:

Šef voznog parka/menadžer transporta mora dovoljno da razume sisteme vozila, mehaniku i tehnologiju da bi odobrio popravke i tačno procenio rad zaposlenih koji su uključeni u održavanje vozila.

 

PERSPEKTIVA RAZVOJA POZICIJE

ŠEF VOZNOG PARKA/MENADŽER TRANSPORTA

 

Prema sprovedenim istraživanjima, predviđa se da će zapošljavanje na poziciji šef voznog parka/menadžer transporta, u periodu do 2026.godine, biti u porastu za 5% do 9%.

 

          Možda je vreme da posao na ovoj poziciji pretvorite u uspešnu karijeru?!

 

 

Izvor: ricocentre.com