ODRŽANA OBUKA ZA VOZAČE PO PROGRAMU – PRIMENA PROPISA O VREMENU VOŽNJE I ODMORA ČLANOVA POSADE VOZILA I DIGITALNI TAHOGRAF

RICO TRAINING CENTRE je održao Obuku za profesionalne vozače po Programu – Primena propisa o vremenu vožnje i odmora članova posade vozila i digitalni tahograf 23.08.2022. u svojim prostorijama u ul. Arčibalda Rajsa br. 27 u Beogradu. Oformljena grupa je brojala šest kandidata, koji žele da se osposobe za ulogu profesionalnog vozača. Atmosfera je bila vrlo dinamična, pošto su kandidati tokom predavanja, postavljali pitanja o svim nedoumicama koje ih interesuju, a naš predavač je odgovarao na pitanja kroz konkretne realne primere na transportnom tržištu.

Time je postignuta posebno značajna i poželjna interakcija, kojom dolazi do razmene preko potrebnog iskustva čime se potvrđuju teorijske postavke na praktičnim primerima i brže i vizuelno jasnije usvaja predviđeno gradivo.

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U REPUBLICI SRBIJI

Obuka „Primena propisa o vremenu vožnje i odmora članova posade vozila i digitalni tahograf“ je regulisana Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima u Republici Srbiji koji uređuje između ostalog uslove:

 • koje moraju da ispunjavaju vozači za upravljanje vozilima kroz definisana pravila
 • za osposobljavanje kandidata za vozače
 • o načinu polaganja vozačkih ispita i sticanju prava na upravljanje vozilima.
Obuka za profesionalne vozače po Programu-Primena propisa o vremenu vožnje i odmora članova posade vozila i digitalni tahograf 1
Obuka za profesionalne vozače po Programu - Primena propisa o vremenu vožnje i odmora članova posade vozila i digitalni tahograf

Ovaj Zakon ima pored usklađenih nacionalnih propisa sa propisima Evropske unije obuhvaćenu Direktivu 2003/59/EZ, čime se uređuje inicijalna kvalifikacija kao i periodična obuka vozača za prevoz putnika i/ili tereta, kojom su propisani uslovi za pristup delatnosti profesionalnog vozača.

ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA

Ograničenja radnog vremena vozača u drumskom transportu, definisana su Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, Evropskim sporazumom o radu posade na vozilima koja obavlja međunarodne drumske prevoze (AETR sporazumom) i propisima Evropske unije. Radno vreme vozača i posade vozila obuhvata vreme od početka do kraja rada, tokom koga se vozač i članovi posade vozila nalaze na svom radnom mestu, na raspolaganju poslodavcu i izvršavaju svoje zadatke i aktivnosti iz domena:

 • vožnje
 • utovara i istovara robe/ ukrcavanja i iskrcavanja putnika
 • održavanja vozila
 • obezbeđenja vozila, tovara i putnika, kao i
 • ispunjenje drugih zakonskih obaveza u vezi sa prevoznim procesom.

Obuka „Primena propisa o vremenu vožnje i odmora članova posade vozila i digitalni tahograf“ u delu propisa o digitalnom tahografu, edukuje vozače o:

 • uslovima koje mora da ispuni tahograf, odnosno graničnik brzine u pogledu odobrenja tipa i načina korišćenja tahografa, tahografskim listićima i tahografskim karticama, kao i vozilima u koja mora biti ugrađen tahograf
 • uslovima za izdavanje tahografskih kartica i uslovima za izbor proizvođača istih
 • službenoj evidenciji i nadzoru nad sprovođenjem zakona u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima, bezbednosti i zdravlju na radu članova posade vozila.
Obuka za profesionalne vozače po Programu - Primena propisa o vremenu vožnje i odmora članova posade vozila i digitalni tahograf

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA I ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju obavlja se uz poštovanje principa uzajamnosti u skladu sa odredbama potvrđenih međunarodnih sporazuma, u skladu sa odredbama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Licenca za prevoz izdaje se privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava uslove u pogledu:

 • poslovnog ugleda
 • finansijske stabilnosti
 • profesionalne osposobljenosti
 • voznog parka
 • vozača i
 • stvarnog i stabilnog sedišta.

Zakonom o prevozu putnika definisani su:

 • Licenca za obavljanje drumskog prevoza putnika
 • Ugovor o prevozu putnika u domaćem i međunarodnom saobraćaju
 • Dokumenta koja prate prevoz putnika
 • Prevoz posebnih kategorija putnika
 • Specifičnosti na graničnim prelazima i carinske obaveze
 • Bezbednosna oprema u autobusima
 • Sigurnosni pojasevi
 • Raspodela opterećenja

Prevoznici, kao i njihova nadležna stručna lica za prevoz tereta, obavezni su da poznaju propise koji uređuju pristup tržištu prevoza tereta u drumskom saobraćaju. Propisi u Republici Srbiji u pogledu transporta tereta u domaćem i međunarodnom saobraćaju su u značajnoj meri usklađeni sa propisima EU. Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju definisani su:

 • Licenca za obavljanje drumskog prevoza tereta
 • Uslovi za pristup tržištu prevoza tereta
 • Ugovor o prevozu tereta u domaćem i međunarodnom saobraćaju
 • Dokumenta koja prate prevoz (za vozilo, za vozača, za robu)
 • Propisana dokumenta za prevoz tereta i specifičnosti koje važe na graničnim prelazima.

ZAKON O MEĐUNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Ovim Zakonom uređuju se uslovi za obavljanje međunarodnog javnog prevoza putnika i tereta, međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe, naknade za puteve za obavljanje međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju i dr.

Naš Centar je pouzdan oslonac PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA kroz višegodišnje profesionalno iskustvo, u saradnji sa velikim brojem privrednih subjekata, unapređenjem poslovanja kroz:

► POVEĆANJE BEZBEDNOSTI, SMANJENJE TROŠKOVA POSLOVANJA I VOĐENJE AKTIVNE BRIGE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE.

Obuka za profesionalne vozače po Programu-Primena propisa o vremenu vožnje i odmora članova posade vozila i digitalni tahograf 3
Obuka za profesionalne vozače po Programu - Primena propisa o vremenu vožnje i odmora članova posade vozila i digitalni tahograf

Očekujemo vaše PRIJAVE i unapred nas raduje činjenica da svaki ciklus obuka obezbeđuje nove profesionalne vozače. Ostvarite se i vi kao profesionalni vozač, čime pomažete u smanjenju ogromnog deficita ovog sve traženijeg zanimanja.

ZA ISPUNJENJE POSLOVNIH CILJEVA, JER ZNANJE ČINI RAZLIKU!

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *