UČEŠĆE RICO TRAINING CENTRA na međunarodnom savetovanju na temu- Saobraćajne nezgode

U kongresnoj dvorani hotela “Čigota” na Zlatiboru, održano je 16. naučno-stručno Savetovanje.

Međunarodno Savetovanje na temu-Saobraćajne nezgode

Učesnici su prezentovali radove, koji su koncipirani na način da nude nove, savremene, prihvatljive metode u rešavanju mogućih problema, koji se pojavljuju u gore navedenim oblastima, kroz razmenu mišljenja i iskustva pozivajući se na najnovija istraživanja kod nas i u svetu.

Na Savetovanju je zapaženo učešće predstavnika RICO TRAINING CENTRA, renomiranog organizatora akreditovanih programa obuka iz oblasti saobraćaj-bezbednost-logistika, koji redovno prisustvuju stručnim skupovima od značaja za drumski transport.

Prof. dr Pavle Gladović ispred RICO TRAINING CENTRA sa grupom autora prezentovao je stručni rad: „Bezbednost i preventivno održavanje vozila primenom informacionog sistema My Fleet.“

Nastavljajući kontinuitet rada sa prethodnih savetovanja, vođena je stručna i naučna rasprava, sa ciljem podizanja nivoa bezbednosti u drumskom saobraćaju.

RICO TRAINING CENTRE kontinuiranim radom, zalaganjem, učešćem na stručnim skupovima, praćenjem aktuelnih promena i harmonizacijom propisa sa EU standardima, pružanjem novih namenskih rešenja u cilju pojednostavljenja određenih procesa na transportnom tržištu, nastoji da doprinese jačanju svesti o preventivnom delovanju i održavanju vozila i povećanju bezbednosti u saobraćaju.

Savetovanje na temu “Saobraćajne nezgode” tradicionalno je organizovala agencija “Expert” u saradnji sa predstavnicima osiguravajućih društava iz SRB, CG, BiH, RS, SMK, HR i SL uz prisustvo: stručnih i naučnih radnika sa fakulteta i instituta; veštaka koji se bave veštačenjem saobraćajnih nezgoda iz različitih oblasti; predstavnika škola koji se bave obrazovanjem i osposobljavanjem kadrova u saobraćaju; predstavnika auto-škola koji se bave osposobljavanjem vozača motornih vozila u drumskom saobraćaju; predstavnika transportnih organizacija, koji se bave prevozom robe i putnika i pravnika kao neizostavnih aktera u svim procesima rada.

Generalni pokrovitelj naučno-stručnog Savetovanja je NATEP (Nacionalna asocijacija tehničkih pregleda) , a generalni sponzor je SAINT- GOBAIN.

 

ZNANJE ČINI RAZLIKU!