Prezentacija elaborata o rekultivaciji jalovišta Rudnika uglja Pljevlja i edukacija zaposlenih po projektima

U saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede Beograd, RICO TRAINING CENTRE BEOGRAD je realizovao međunarodni projekat izrade studije- elaborata „Organizovanje plantažne proizvodnje lekovitog i aromatičnog bilja u organskom postupku, na odlagalištima RUDNIKA UGLJA AD PLJEVLJA u Crnoj Gori za 10 vrsta bilja na površini od 100 ha. Prezentacija elaborata o rekultivaciji jalovišta Rudnika uglja Pljevlja i edukacija zaposlenih po projektima je kruna inovativne ideje o sprečavanju dalje degradacije zemljišta nakon eksploatacije uglja i oplemenjivanju opustošenog prostora.

Kroz prezentaciju elaborata je predstavljeno pet pojedinačnih, međusobno kompatibilnih projekata sa edukacijom zaposlenih:

      1. Tehnologija uzgoja lekovitog bilja u organskom postupku za 10 vrsta
      2. Proizvodnja sadnog materijala lekovitog bilja u organskom postupku za 10 vrsta
      3. Pogon za destilaciju plantažnog lekovitog bilja kapaciteta za površinu od 100 ha, laboratorija i tehnologija sa            edukacijom zaposlenih lica Naručioca, uz proširenje kapaciteta za 20 ha kooperantske proizvodnje

Projekti i elaborat

      4. Više faze prerade lekovitog bilja za 22 gotova proizvoda u organskom postupku
      5. Razvoj ruralnog turizma.

Predstavljanje projekata o rekultivaciji jalovišta u okviru elaborata, održali su direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede Beograd, prof. dr Jonel Subić, naučni savetnik i direktor RICO TRAINING CENTRE Beograd, dr Božo Ilić, vanredni profesor sa saradnicima, u prostorijama Rudnika uglja Pljevlja, izvršnom direktoru Milanu Lekiću i njegovim saradnicima.  U izradi studije – elaborata, učestvovalo je više od 30 autora-stručnjaka iz različitih oblasti koji su svojim angažovanjem doprineli da projekat ponese epitet jedinstvenog i revolucionarnog ekološki-ekonomskog poduhvata. Rekultivacija jalovišta, kao devastiranog zemljišta, trajno narušenog pedološkog i florističkog sastava, kroz plantažiranje lekovitog bilja, daje najbolje rešenje u očuvanju biodiverziteta i garanciju opšteg privrednog razvoja čitave regije severne Crne Gore.

Prezentacija elaborata: izvršni dir. RUP Milan Lekić,  dr Božo Ilić i prof. dr Jonel Subić sa saradnicima

Izradi projekata o rekultivaciji jalovišta, prethodilo je sveobuhvatno sagledavanje uslova za razvoj navedene proizvodnje na jalovištima površinskog kopa Rudnika uglja u Pljevljima, kroz projektno-analitičke studije sa urađenim ispitivanjima iz sledećih oblasti:

Prezentacija projekata i edukacija zaposlenih

Polazna osnova svih pet projekata o rekultivaciji jalovišta je organski postupak proizvodnje kojem je ovim putem dat novi doprinos i ujedno promocija u pogledu značajnih benefita. Organska proizvodnja kao održivi oblik poljoprivredne proizvodnje unapređuje biodiverzitet uz racionalno korišćenje energije i prirodnih resursa, oslanjajući se na stvaranje zdravog, plodnog zemljišta i promišljenu sezonsku smenu biljaka. Time su obezbeđeni kontrolisani uslovi proizvodnje i standardizovan kvalitet, što garantuje opravdanost zasnivanja rasadničke i plantažne proizvodnje odabranih lekovitih i aromatičnih biljnih vrsta, ujedno ekološku, kao i ekonomsku efikasnost za naručioca projekta.

Prezentacijom projekta o pogonu za destilaciju predstavljen je optimalan tehnološki postupak prerade predloženih lekovitih biljnih vrsta u cilju dobijanja organskih etarskih ulja, kao osnovnoj sirovini za proizvodnju organskih proizvoda odnosno organske kozmetike u višim fazama prerade.

Uvođenjem novih proizvoda na bazi lekovitog bilja: etarskih ulja, hidrolata, masažnih, aromaterapeutskih, ulja za inhalaciju i mirisnih kesica sa cvetom lavande kao suvenir u turističku ponudu opštine Pljevlja i severne regije Crne Gore, otvara se inovativna turistička ponuda koja kreira specifični imidž i podsticajno okruženje za razvoj turizma, naročito tranzitnog. Cilj je da se privuče što veći broj tranzitnih turista koji će se zadržati par dana na plantažama Rudnika u Pljevljima, što je sasvim realno shodno rezultatima istraživanja tržišta, po kojima sve više turista kako domaćih tako i stranih preferira organske proizvode i uživa u boravku u prirodnom ambijentu plantaža lekovitih i aromatičnih biljnih vrsta. Formiranje inovativne turističke ponude kroz organske proizvode na bazi lekovitog bilja sa višestrukom namenom, snažno će doprineti tržišnom pozicioniranju, konkurentnosti i atraktivnosti ukupne turističke ponude severne regije Crne Gore.

Od jalovišta Rudnika uglja Pljevlja do plantaža organskih lekovitih biljaka inovativnim projektima

Elaboratom je analitično i sistematično prikazano da se, pored rekultivacije jalovišta i obnove narušenih zemljišnih površina, utiče ne samo na razvoj primarne proizvodnje, već i na razvoj privrede u celini i kvalitetniji život ljudi na ovom području, što se potvrđuje kroz sledeće pokazatelje:

M.Lekić i A. Stijović na otvaranju manifestacije „Dani lavande“

Zahvaljujući realizaciji inovativnog poduhvata rekultivacije jalovišta Rudnika uglja Pljevlja, ove godine otvorena je manifestacija Dani lavande,  održana od 07. do 09. jula 2023. godine, u opštini Pljevlja, koja će zasigurno prerasti u tradicionalnu aktivnost svake godine, kao obeležavanje početka žetve u najvećem jeku turističke sezone. Svečanom otvaranju manifestacije “Dani lavande” prisustvovali su izvršni direktor Rudnika uglja Pljevlja Milan Lekić i savetnik predsednika Crne Gore za regionalni razvoj Aleksandar Stijović kao i brojne uvažene zvanice.

Obraćanje A. Stijovića

“Predivan je osjećaj vidjeti sve ove hektare pod lavandom, jer ova lavanda nije samo cvijeće, ona je pobjeda, pobjeda hrabrosti nad problemom kome se drugi decenijama nisu usudili suprotstaviti. Pobjeda vizije nad gomilanjem problema koji je samo rastao svake godine. Pobjeda koju su odnijeli vrijedni ljudi nad sprženom zemljom, jer donedavno ovo je bilo jalovište, sterilno ruglo Pljevalja, odlagalište smeća i ekološka crna tačka ovog grada, a danas je carstvo boja i mirisa,” rekao je Stijović.

Svi posetioci u ova tri dana, imali su priliku da maksimalno uživaju u opojnom mirisu lavande, raznim organskim proizvodima, lepotama i ugođaju koji pružaju plantažna polja lekovitog i aromatičnog bilja.

Preuzete fotografije sa otvaranja manifestacije „Dani lavande“ sa sajtova: rupv.me i predsjednik.me.

ZNANJE ČINI RAZLIKU!