Blog

STRUČNO USAVRŠAVANJE LICA KOJE ORGANIZUJE I ODGOVORNO JE ZA POSLOVE PREVOZA PUTNIKA I TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

U toku je formiranje grupe (početak obuke je 26. januara) za obuku stručnog usavršavanja lica koje organizuje i odgovorno je za poslove u međunarodnom i nacionalnom prevozu (CPC obuka menadžera), nakon koje kandidati mogu da polažu kod Ministarstva saobraćaja, za dobijanje:
– Sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz tereta u drumskom saobraćaju;
– Sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za poslove upravljanja prevozom putnika.

Kandidatima se pruža mogućnost da polažu i dobiju CPC diplomu IRU Akademije, kao i sertifikat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na programu stručnog usavršavanja lica koje je odgovorno i organizuje poslove prevoza, u okviru kvalifikacije za međunarodni i nacionalni prevoz putnika i tereta.

Svi zainteresovani kandidati nas za više informacija i prijavljivanje mogu kontaktirati preko:

Mob. telefona: 065 / 853 – 0523
Telefona: 011 / 231 – 0771 , 011 / 236 – 3377
E-maila: ricocentre@gmail.com
E-adrese: https://www.ricocentre.com 

Ili lično na adresu: Arčibalda Rajsa 27a, Beograd
Facebook
Twitter
LinkedIn