Blog

ADR obuka vozača i savetnika

ADR obuka vozača u prevozu opasne robe biće održana 14. i 15. februara u prostorijama Rico Training Centre-a, dok će polaganje ispita u ministarstvu biti 18. februara (za osnovni kurs) i 19. februara (za specijalistički kurs).

Obuka savetnika u prevozu opasne robe biće održana 23. februara, a ispit će biti održan u ministarstvu 21. marta.

Obuka za stručno osposobljavanje lica u transportu opasne robe namenjena je vozačima, manipulantima i savetnicima za bezbednost u radu sa opasnom robom. Obuka je u skladu sa Evropskim sporazumom o prevozu opasnih materija (ADR – 2017) i nacionalnom regulativom iz oblasti transporta opasne robe.

Svi zainteresovani kandidati nas za više informacija i prijavljivanje mogu kontaktirati preko:
Telefona: 011 / 231 – 0771 , 011 / 236 – 3377
Mob. telefona: 065 / 853 – 0523; 065 / 264 – 1669
E-maila: ricocentre@gmail.com
E-adrese: https://www.ricocentre.com
Ili lično na adresu: Arčibalda Rajsa 27a, Beograd

Facebook
Twitter
LinkedIn