Blog

RAD JAVNO PRIZNATIH ORGANIZATORA OBRAZOVANJA ODRASLIH U OKVIRU PROJEKTA “ZNANJEM DO POSLA – E2E”

U Beogradu,  05.11.2020. godine u Palati „Srbija“, održan je sastanak FOKUS GRUPE koju je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC), a uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – SIPRU Vlade Republike Srbije, sve sa ciljem realizacije projekta „Znanjem do posla – E2E”.

 

 

Prioritet navedenog projekta je pružanje podrške Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u procesu evaluacije sistema odobravanja javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) te su tako u radu Fokus grupe aktivno učešće uzeli predstavnici javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) iz Beograd, a ispred RICO TRAINING CENTRE BEOGRAD, zamenik direktora Dragana Tanasijević-Stupar.

Kroz rad Grupe vršena je evaluacija elemenata uspostavljanja i razvoja sistema akreditacije JPOA, procene određenih izdvojenih svojstava i nivoa njihove razvijenosti u okviru ovog sistema, kao i davanje predloga za poboljšanje sistema akreditacije JPOA.

Predstavnici prisutnih organizatora obrazovanja su se složili da su primarni razlozi koji su bili vodilja za akreditaciju programa obuka: referenca /prepoznatljivost/, veći obim poslovanja-veći profit, okrenutost ka odrasloj grupaciji polaznika, jasno vidljiv pokazatelj kvaliteta i potvrda stručnosti sa ciljem razlikovanja od drugih istih ili sličnih programa obuka, izdavanje javnih isprava, unapređenje kvaliteta rada, konkurentnost.

Takođe, zamerke su stavljene na sistem akreditacija obuka koji je dodatno opterećen prevelikom administracijom, tromim radom ZOUV-a kao i slabom komunikacijom u toku procesa evaluacije programa, nedostatkom standarda kvalifikacija za sve vrste zanimanja tj.neusklađenost sa potrebom i tražnjom tržišta rada, neusaglašenim delovanjem institucija i slabom vidljivošću JPOA kroz sistem.  

 

 

Rezultati evaluacije biće upotrebljeni kao polazna osnova za (re)definisanje postojećih standarda/podzakonskih akata za akreditaciju kao i za donošenje novih podzakonskih akata kojima će bliže biti uređeni standardi za samovrednovanje i eksterno ocenjivanje kvaliteta rada JPOA.

Takođe, prema rečima predstavnika Ministarstva, u toku je izrada Registra u koji će se vršiti upisivanje svih polaznika i izdatih javnih isprava, stvoriće se uslovi za poboljšanje efikasnosti rada svih učesnika u sistemu akreditacije ali i učiniće se veći napori da se organizatori i akreditovane obuke učine vidljivijim u institucionalnom sistemu Republike Srbije.

Post a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *