Tokovi otpada godišnji izveštaj

IZVEŠTAVANJE O TOKOVIMA OTPADA – još samo 7 dana za dostavljanje redovnog godišnjeg izveštaja

Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa koja predstavlja jedan od najvećih problema sa aspekta zaštite životne sredine Republike Srbije i isključivo je rezultat neadekvatnog stava društva prema otpadu.

Prvi problem sa kojim se srećemo jeste neprepoznavanje ili pogrešna identifikacija vlasnika otpada.

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, vlasnik otpada je proizvođač otpada, lice koje učestvuje u prometu otpada kao posredni držalac otpada ili pravno ili fizičko lice koje poseduje otpad.

Proizvođač i uvoznik proizvoda koji posle upotrebe postaju predmet posebnih tokova otpada, dužan je da vodi i čuva dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda. Tu dolazi do sledećeg pitanja: koji otpad po svojoj vrsti se ubraja u okvire sistema upravljanja otpadom.

Tokovi-otpada-1

Podela otpada

Prema toksičnosti, otpad se klasifikuje na:

  • opasan,
  • neopasan i
  • inertni otpad.

Prema mestu nastanka, otpad se klasifikuje na:

  • komunalni,
  • kućni,
  • komercijalni,
  • biodegradabilni,
  • ambalažni i
  • industrijski otpad i tako dalje.

Ali ono što zaista sve nas interesuje: ŠTA spada u POSEBNE TOKOVE OTPADA?

Zeleni izveštaj

Redovni godišnji izveštaj

Dakle, Zakon prati kretanje opasnog otpada i to istrošenih baterija i akumulatora, otpadnih guma, otpadnih vozila, otpadnog ulja, otpada od električnih i elektronskih proizvoda, i drugog otpada od mesta nastajanja, preko sakupljanja, transporta i tretmana, do odlaganja na deponiju.

I najvažnije za kraj, proizvođač i uvoznik proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, dužan je da vodi i čuva dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda, odnosno dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine.

Upravo ROK za popunjavanje i dostavljanje REDOVNOG  GODIŠNJEG IZVEŠTAJA o proizvedenim, odnosno uvezenim proizvodima je DO 31. MARTA TEKUĆE GODINE SA PODACIMA ZA PRETHODNU GODINU.

Izveštaji, kao i dnevne evidencije, dostavljaju se preko Informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Vremena je ostalo još malo, ali sasvim dovoljno da odgovorimo na postavljene zahteve zakonodavca. Imajte na umu da su novčane kazne propisane u slučaju ne postupanja u skladu sa obavezom izveštavanja i propuštanjem rokova, izuzetno visoke.

ZNANJE ČINI RAZLIKU!

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *