Blog

SARADNJA: Partnerski centar u Doboju

July 11, 2018

RICO TRAINING CENTRE- SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ
OTVARANJE PARTNERSKOG CENTRA ZA REALIZACIJU OBUKA

Saobraćajni fakultet u Doboju Univerziteta u Istočnom Sarajevu i RICO TRAINING CENTRE BEOGRAD zaključili su u Beogradu, 20. Juna 2018.godine, Ugovor o formiranju partnerskog centra, u prisustvu dekana Saobraćajnog fakulteta, docent Dr Zorana Ćurguza i direktora RICO TRAINING CENTRE BEOGRAD, dr Boža Ilića.

Kombinovanjem uzajamnih prednosti, komplementarnih sposobnosti i iskustva, cilj saradnje je podizanje nivoa kvaliteta obuka i drugih usluga, održavanje sistema stručnog usavršavanja kadrova i unapređenje međunarodne saradnje kroz realizaciju projekata, seminara i drugih aktivnosti.

Sedište Partnerskog centra RICO TRAINING CENTRE BEOGRAD je u Doboju, na adresi Fakulteta, ulica Vojvode Mišića br.52.