IV PROJEKTI, STRATEGIJE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ

Oblasti:

1. Saobraćaj

2. Komunalne delatnosti

3. Rudarstvo

4. Poljoprivreda