IV PROJEKTI, STRATEGIJE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ

Oblasti:

1. Saobraćaj;
2. Komunalne delatnosti;
3. Rudarstvo;
4. Poljoprivreda;
5. Građevinarstvo;
6. Turizam.