Blog

POTPISAN UGOVOR O SARADNJI SA VISOKOM TEHNIČKOM ŠKOLOM STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU

Ugovor o saradnji RICO TRAINING CENTRE BEOGRAD i VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA IZ NOVOG SADA potpisan je 07.jula 2020.godine.
Ugovor su potpisali direktor RICO TRAINING CENTRE BEOGRAD, dr Božo Ilić dipl.ing. i direktor VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU Prof. dr Branko Savić, u prisustvu Prof. dr Aleksandra Bulajića, rukovodioca studijskog programa za drumski saobraćaj Škole.

Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Novog Sada, osnovana 1959. godine, danas je jedna od vodećih visokoškolskih ustanova, sa 10 akreditovanih studijskih programa na osnovnim i 2 na master strukovnim studijama. Škola ima razvijenu saradnju sa privredom, i nudi širok spektar usluga, a u svoje programe, kao važan segment, uključila je i praksu.

Pored toga, Škola je ostvarila i razvija zavidnu saradnju sa institucijama iz inostranstva kao važan vid akademskog života, i učestvuje u međunarodnim projektima naučnog, istraživačkog ili edukativnog karaktera.

Sve ovo je razlog više da saradnja doprinese u ostvarivanju transfera stečenih znanja u privredu i društvo, kroz razvoj postojećih ali i novih modernih i kvalitetnih programa i usluga, sa ciljem stvaranja uslova za brži rast i društveni razvoj.

U okviru Škole biće oformljen poseban kabinet za realizaciju svih programskih sadržaja i usluga RICO TRAINING CENTRE-a i zaživeće Centar za uslužno vođenje evidencije radnog vremena člana posade vozila, za sva zainteresovana pravna i fizička lica.

Post a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *