OGLAS: PREKVALIFIKACIJA ZA ZVANJE – FARMACEUTSKI TEHNIČAR

↑↑↑

USMERITE SVOJU KARIJERU U ŽELJENOM PRAVCU

Farmaceutski tehnicar

Centar za obrazovanje odraslih RICO TRAINING CENTRE konstantno usavršava i usklađuje svoje poslovanje sa brzim tehnološkim promenama i izmenjenom potražnjom na tržištu.

Naš Centar u saradnji sa partnerima, oglašava:

PREKVALIFIKACIJU ZA ZVANJE – FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Presudni korak ka postizanju cilja je vaša inicijativa! Raditi posao koji ujedno i volite, a to je FARMACEUTSKI TEHNIČAR, koji nudi kvalitetne uslove rada uz odličnu zaradu, je odlika uspešnih ljudi! Sigurno se pronalazite u ovim redovima, s obzirom da je navedeno zanimanje sve traženije na tržištu. Prepoznato je kao izuzetno atraktivno, ne samo kod nas već i u inostranstvu!

Prekvalifikacija je način sticanja novih znanja i veština, tj. kvalifikacije za novo zanimanje na osnovu prethodno stečenog zvanja.

→ SVA ZAINTERESOVANA LICA KOJA POSEDUJU III ILI IV STEPEN SREDNJEG OBRAZOVANJA SU AUTOMATSKI, POTENCIJALNI KANDIDATI ZA PREKVALIFIKACIJU, ŠTO JE SVAKAKO SPECIJALNA POGODNOST.

Ne postoje ograničenja: bez obzira da li ste kuvar ili ekonomski tehničar ili ste pak završili gimnaziju, imate zakonsko pravo da PREKVALIFIKACIJOM dobijete:

NOVO ZVANJE – FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Prekvalifikacija je upućena kandidatima koji žele da steknu diplomu za zvanje – FARMACEUTSKI TEHNIČAR i stručnu osposobljenost u radu sa:

● farmaceutskim,

● lekovitim i

● kozmetičkim preparatima, kao i za njihovu kontrolu, distribuciju, prijem i smeštaj u apotekama i industrijskim pogonima.

Treba imati u vidu da je vremenski period postupka prekvalifikacije za zvanje FARMACEUTSKI TEHNIČAR znatno kraći ukoliko posedujete diplomu o završenoj srednjoj školi  u okviru istog područja rada – zdravstvo i socijalna zaštita:

● medicinska sestra-tehničar,

● laboratorijski tehničar i

● fizioterapeutski tehničar.

Za detaljnije informacije u vezi sa načinom prijave, uslovima i potrebnom dokumentacijom za upis, možete se informisati u našem Centru:

Telefoni: +381 (0)11 2363 150, +381 (0)65 2549 448,

E-mail: info@ricocentre.com

Ostvarite svoje ciljeve uz našu podršku, jer znanje čini razliku.

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *