obuka za masera

Naučite veštine MASERA za samostalan rad u struci

Obuka za masera je idealna prilika za sve koji žele da nauče kako da putem dodira prenose svoje znanje. Kako da dodirom leče, da pomognu drugima da se osećaju zdravo i energično u svom telu. To je put koji vam omogućava da postanete MASER koji je osposobljen za samostalan rad u struci.

Put samozapošljavanja kojim stičete
nezavisnost, siguran posao i mogućnost odlične zarade!

Istovremeno, na raspolaganju su brojne alternativne mogućnosti u cilju zapošljavanja sa stečenim znanjem i veštinama. Preduslov je da: volite posao masera; da istražujete sa nama anatomiju i fiziologiju ljudskog tela, snagu i primenu lekovitog bilja; da ste posvećeni potrebama klijenata.

JPOA RICO TRAINING CENTRE u svoju bogatu ponudu UVEO JE NOVI PROGRAM: 
OBUKA ZA MASERA

KROZ OBUKU ZA MASERA U NAŠEM CENTRU VAS EDUKUJEMO DA:

 • Poznajete anatomiju i fiziologiju kože, mišića, kardiovaskularnog i nervnog sistema, skeletnu muskulaturu i zglobove; razumete fiziologiju i biološko dejstvo masaže na organizam
 • Poznajete principe i postupke asepse i antisepse; održavate higijenu salona, aparata; pridržavate se propisa u čuvanju i održavanju biljnih preparata
 • Poslovno komunicirate sa klijentima, na adekvatan način zakazujete tretman; poznajete poslove marketinga za salon; svojim ponašanjem stimulišete pozitivnu atmosferu u radu sa klijentima; organizujete rad u salonu, pripremate prostor i organizujete vreme
 • Procenjujete status kože klijenta neposredno pre primene masaže; poznajete dejstvo čajeva na organizam; definišete osnove primene biljnih proizvoda u očuvanju zdravlja; poznajete značaj uloge lekovitog bilja u fitoterapiji i aromaterapiji
 • Definišete vrste i oblike preparata koji se koriste za sprovođenje masaže; izvodite postupak odabira čajeva i preparata na biljnoj bazi, poznajete vrste etarskih ulja
 • Primenjujete sve vrste i tehnike manuelne i aparaturne masaže; opisujete pravilan pravac izvođenja masaže i pravilno doziranje masaže; prepoznajete indikacije i kontraindikacije za sprovođenje masaže i primenu etarskih ulja
 • Poznajete vrste hidroprocedura i njihovo biološko delovanje kao i indikacije i kontraindikacije za hidroprocedure
 • Sprovodite mere bezbednosti i zaštite na radu; procenjujete rizik i ukazujete na opasnosti od mehaničkih povreda, povreda od električnog udara, otrovnih materija, zračenja.

Glavni cilj našeg programa obuke za masera je osposobljavanje lica za izvođenje manuelne i aparaturne masaže klijenata, priprema i primena pojedinih hidroprocedura.

Program Obuka za MASERA usklađen je sa standardima koji se odnose na rad na poslovima masera, omogućava sticanje veština koje usvajate postepeno do nivoa automatizma. Nakon završene obuke, osposobljeni ste za stručno i vosokoprofesionalno obavljanje poslova masaže. Pristupačan je različitim ciljnim grupama, sa različitim nivoima ulaznih kompetencija.

Pogledajte našu PONUDU!

obuka za masera

Novo u ponudi RICO TRAINING CENTRA: OBUKA ZA MASERA

KOJE MODULE OBUHVATA OBUKA ZA MASERA?

 • Osnovi anatomije i fiziologije
 • Sprovođenje higijenskih mera
 • Komunikacija sa klijentima
 • Organizacija radnog mesta i priprema opreme, aparata, preparata za detoksikaciju, čajeva i biljnih ulja za masažu
 • Manuelna i aparaturna masaža klijenata uz primenu biljnih preparata
 • Priprema i primena hidroprocedura
 • Bezbednost i zaštita na radu.

KOLIKO JE VAŽNO MESTO KOJE LEKOVITO BILJE ZAUZIMA U ŽIVOTU SAVREMENOG ČOVEKA?

Istaknuti modul obuke za masera zauzima uloga lekovitog bilja u fitoterapiji i aromaterapiji: važnost etarskih ulja koja doprinose očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti, nezi i održavanju lepote i poboljšanju kvaliteta života savremenog čoveka. Kroz istorijat fitoterapije stičete jedinstvena saznanja o biljnim drogama, ekstraktima, etarskim uljima, tonicima, kremama. Po tom osnovu izvodite postupak odabira čajeva i preparata na biljnoj bazi, prepoznajet indikacije i kontraindikacije za sprovođenje masaže i primenu etarskih ulja.

Prepoznatljivi mirisi etarskih ulja dokazano deluju kao pomoćno sredstvo na poboljšanje psihičkog i fizičkog zdravlja i glavna su komponenta aromaterapije. Svojim lekovitim svojstvima kroz isparavanje deluju na čula, pružaju osećaj opuštanja, potpune smirenosti naročito kod učestalog stresa. Upoznajete se sa osobinama predviđenih etarskih ulja i koja etarska ulja se primenjuju za različite vrste masaža.

 

 

KOJE VRSTE MASAŽA ĆETE NAUČITI U NAŠEM CENTRU?

 • Primena svih oblika manuelne i aparaturne masaže, priprema i primena pojedinih hidroprocedura
 • ANTICELULIT MASAŽA – zahteva intenzivno masiranje u cilju izbacivanja toksina, poboljšanja prokrvljenosti i time efikasnog tretiranja masnog tkiva
 • LIMFNA MASAŽA – primena drenažnih pokreta u cilju izbacivanja viška tečnosti, detoksikacije tkiva i organizma i time podizanja imuniteta
 • SPORTSKA MASAŽA – priprema sportista za trening i sportske aktivnosti i relaksacija nakon treninga i sportske aktivnosti
 • VIBRACIONA MASAŽA – primena posebne aparature koja putem vibracija odgovarajućeg intenziteta postiže svoj efekat
 • PODVODNA MASAŽA –  primena masaže u vodi pomoću posebne aparature koja pod određenim pritiskom izbacuje mlaz vode usmeren na deo tela koji se masira
 • KUPKE, TUŠEVI I OBLOGE.

OD DODIRA KOJI RELAKSIRA DO DODIRA KOJI LEČI

Prva asocijacija na masažu je opuštanje, svet mirisa, lekovitog bilja, etarskih ulja –  komfor zona u besprekorno čistom i urednom salonu. Maser pokretima ruku, odgovarajućeg pritiska demonstrira veštine svog zanata, koji pre svega svojim znanjem doprinosi blagostanju klijenta. To je momenat potpunog rasterećenja koji je osnov za podnošenje novih izazova tokom dana, sa puno energije i moći koncentracije.

Sve je učestalija slika dugotrajnog sedenja za volanom ili za računarom, u nepravilnom položaju koji nosi sobom pogrbljenost, loše držanje, ali i dalje od toga – bol. Jedan od glavnih benefita masaže jeste smanjenje tegoba i uklanjanje bola što podrazumeva: smanjenje napetosti usled dugotrajnog stresa, sedenja, različitih povreda. Masažom se postiže oslobađanje mišića napetosti, stimuliše se cirkulacija krvi i time je omogućen slobodan protok krvi.

Maser je podjednako stručno osposobljen kako sa pokretima koji relaksiraju , isto tako i za masaže čiji dodiri leče klijente.

 

KAKO JE ORGANIZOVANA NASTAVA?

Obuka za masera obuhvata 960 časova teorijske i praktične nastave. Nastava će se realizovati u adekvatno opremljenim salonima u skladu sa planom i programom predviđenih modula. Obezbeđeni su priručnici za obuku za masažu kao i priručnici za bezbednost i zaštitu na radu u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i protivpožarnoj zaštiti.

 

 

PREDAVAČI SU SPECIJALISTI DOKAZANI U SVOJIM OBLASTIMA

Predavači na teorijskoj i praktičnoj nastavi su specijalisti dokazani u svojim oblastima. Poseduju praktično iskustvo sa velikim brojem klijenata i interaktivnim predavanjima koja se izuzetno rado slušaju i čije znanje je prepoznatljivo kroz rad sutrašnjih obučenih masera:

 • Ljiljana Filipović, dipl. farmaceut
 • dr Elizabeta Ristanović
 • dr Nebojša Menković
 • dr Stefan Ljuboje
 • Slavoljub Tasić, dipl. farmaceut
 • Tamara Stevanović, viši fizioterapeut
 • dr Božo Ilić, dipl. ing.
 • Branislav Topalović, dipl.ecc.

Korak do zaposlenja: Obuka za MASERA

KOJE SU VEŠTINE MASERA OD PRESUDNOG ZNAČAJA ZA USPEŠNU KARIJERU?

Osim podrazumevane odgovornosti, ljubaznosti, strpljivosti prema klijentima, na prvom mestu je stručno poznavanje teorije i primena praktičnog rada. Maser radi individualno sa klijentima i od presudnog značaja su profesionalnost i veštine:

Ljubav prema poslu, strast za građenje karijerenajvažnije je da voli posao masera, da poseduje strast za građenje karijere; fokusiran je na prirodne mehanizme isceljenja, pomaže i usmerava pacijente ka poboljšanju funkcionalnosti i maksimalnoj održivosti i vitalnosti, mentalnoj i fizičkoj dobrobiti.

Odlične veštine komunikacijepodjednako dobro razgovara ali ume pre svega da sasluša klijenta kako bi pravilno razumeo njegove potrebe; u stanju je da objasni plan lečenja na način koji je razumljiv klijentu, kako bi klijent stekao osećaj da je poštovan i podržan u svom zdravstvenom problemu.

Empatija ume da pokaže empatiju, da pruži sigurnost u momentima kada su klijenti u frustrirajućim, teško rešivim životnim situacijama i da im se obraća u skladu sa konkretnom situacijom u cilju smirivanja i pružanja osećaja sigurnosti.

Poverljivost, poštovanje privatnostiinformacije koje klijent saopštava maseru su poverljive, vezane za njegovo zdravlje, privatnost, istoriju bolesti i maser je u stanju da donosi razumne odluke koje se tiču privatnosti klijenta što podrazumeva poštovanje profesionalnih standarda; sticanjem poverenja, maser zapravo gradi odnos sa klijentom i to je izuzetno važan nivo koji opredeljuje dalji tok u usavršavanju.

Sposobnost da sagleda celokupno fizičko i mentalno zdravlje klijenatakadar je da se suoči sa svakom situacijom u vezi sa klijentima i njihovim zdravstvenim stanjem; ima zadatak da sagleda okolnosti izvan tegoba, da primeni holistički pristup, uvid u celokupno zdravlje, i fizičko i mentalno i spreman je da odredi adekvatan pristup i terapiju koja garantuje blagostanje pacijenta.

 

ŠIROK RASPON MOGUĆNOSTI RADA U OBLASTI PRUŽANJA USLUGE MASAŽE

Zvanje MASER je izuzetno traženo kako na domaćem tako i na inotržištu uz brojne mogućnosti pružanja usluge masaže bilo u sopstvenom salonu ili u: zdravstvenim ustanovama, spa, wellness, fitnes centrima, salonima za masažu, salonima za lepotu i negu, hotelima, na poziv direktno u kancelariji klijenta, podučavanju zainteresovanih da nauče veštine masera i dr.

 

STICANJE SERTIFIKATA

Po odslušanom kompletnom programu obuke za masera, vrši se provera stečenih znanja i veština polaganjem ispita.

Za uspešno položen ispit o savladanosti programa obuke za masera, stičete
SERTIFIKAT za ostvaren standard stručnih kompetencija.

 KOJI SU USLOVI ZA UPIS NA OBUKU?

 • Odraslo lice sa najmanje završenom osnovnom školom, poželjna je diploma završene srednje škole
 • Nije potrebno predznanje iz oblasti pružanja usluge masaže
 • Psihofizički zdrava i odgovorna osoba koja poseduje osobine humane i moralne osobe.

Želite da se edukujete da POSTANETE MASER, koji će da stvara karijeru u humanoj oblasti, predan pružanju dobrobiti klijenata?

PRIJAVA JE U TOKU! Budite slobodni da nas kontaktirate OVDE!

 

KARIJERA MASERA POČINJE U NAŠEM CENTRU, JER ZNANJE ČINI RAZLIKU!