Blog

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA – BUDVA, CRNA GORA 2018

June 18, 2018

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
“SAVREMENI DRUMSKI PREVOZ I POSLOVNA LOGISTIKA”
BUDVA, MAJ 2018.

U organizaciji Privredne komore Crne Gore, Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore, Mašinskog fakulteta Podgorica i IRU Akademije iz Ženeve, u Budvi je održana 14. i 15. maja 2018.godine, Međunarodna dvodnevna konferencija „Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika“.

U radu Konferencije učestvovalo je više od 250 predstavnika Vlade, privrednih komora i komorskih asocijacija, međunarodnih finansijskih institucija, predstavnika struke i predstavnika akreditovanih trening centara IRU Akademije iz Ženeve, iz regiona, kao i kompanija koje se bave prevozom putnika i tereta, uvozom vozila i logističkim uslugama, iz Crne Gore i regiona.

RICO TRAINING CENTRE, na Konferenciji je predstavljala Dragana Tanasijević, sekretar Centra.

Tokom prvog radnog dana Konferencije, kroz tri panela,u fokusu su bili: Savremeni drumski prevoz, Bezbednost saobraćaja i saobraćajnu infrastrukturu i Homologacija vozila i ekološki napredna vozila.

U fokusu drugog radnog dana Konferencije bila su iskustva Centra za edukaciju u Crnoj Gori i akreditovanih trening centara IRU Akademije iz Ženeve, iz regiona, i Povelja kvaliteta (Quality Charter), koja postavlja najviše standarde u domenu pristupa profesiji međunarodnih prevoznika u drumskom saobraćaju, sa ciljem da uspostavi standarde kvalifikacije za kompanije, lica odgovorna za prevoz (menadžere) i vozače u 43 zemlje koje su članice ITF-a, a IRU Akademija je prepoznata kao jedan od standarda.

Apostrofirana je neophodnost posedovanja profesionalne kompetencije kao jedan od uslova za takmičenje u osvajanju tržišta. U svetu u kome je potrebno da se ostvari konkurentnost na tržištu i uspešnost u obavljanju posla, ulaganje u kadrove, lica odgovorna za prevoz (menadžere) i vozače, donosi ostvarivanje rezultata i unapređenje usluga.