Blog

CPC OBUKA ZA MENADŽERE-BEOGRAD 35-REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA

June 18, 2018

RICO TRAINING CENTRE – IRU AKADEMIJA
CPC OBUKA ZA MENADŽERE
STUDIJSKA GRUPA BEOGRAD 35 – REZULTATI ISPITA

Rezultate završnog ispita studijske grupe Beograd 35 u okviru CPC obuke za profesionalno osposobljavanje menadžmenta  pogledajte u opširnije….

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – BEOGRAD 35

 Spisak kandidata koji su uspešno položili završni ispit

R.br.

Prezime i ime T1

T2

T3 T4
1.  Divljaković Dragan  95  87 80  81 
2.  Mirić Marko  85  90 74   75
3.  Nasković Tijana  90  87 79   79
4.  Petku Kristian 90   87 74  80 
5.  Radovanović Miloš  85  90 76  74 
6.  Spajić Vladan  85  90  79  75
7. Subotić Milica  90  97 86  89
8. Terzić Branko  85  90  76 75 
9. Todorović Slađana 85 90 82 80
10. Trifunović Radivoje 95 87 81 80