Blog

BEZBEDNA I EKO VOŽNJA – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

June 18, 2018

Živimo u modernom i inovativnom društvu gde se svakodnevno radi na razvoju svih aspekata ljudskog života u cilju poboljšanja kvaliteta svih ljudi na planeti Zemlji.

 

Međutim, iz mnogobrojnih razloga nerazvijene i zemlje u razvoju se suočavaju sa mnogim problemima između kojih i sa problemom zaštite životne sredine.

Mnoge kompanije kao što su na primer “Tesla” ili “Nikola motors” teško se probijaju na tržište iz razloga što nije dovoljno samo napraviti transportna sredstva na elektro/vodinični pogon, već i obezbediti električnu energiju iz obnovljivih izvora.

U Srbiji se danas koriste vozila sa SUS motorima koja jako utiču na zagađenje životne sredine, međutim, čak i kada bi svako vozilo koristilo električnu energiju, ne bi se postigao efekat smanjenja zagađenja, baš iz razloga što se električna energija dobija iz neobnovljivih izvora.

Trenutno se u Srbiji iz obnovljivih izvora dobija manje od 20% od ukupne električne energije.

Električna energija je sadašnjost i budućnost, ali samo ako se dobija iz obnovljivih izvora (korišćenje energije Sunca, vetra i vode).