Blog

ADR OBUKA ZA VOZAČE – 26. i 27.10.2019.

ADR OBUKA ZA VOZAČE

U toku je formiranje ADR obuke za vozače koji se bave prevozom opasne robe. ADR obuka će se realizovati 26. i 27.10.2019. godine u prostorijama Rico Training Centre-a, ul. Arčibalda Rajsa 27. Polaganje ispita je u prostorijama Ministarstva, i to 28.10. za kandidate koji polažu osnovni kurs, a 29.10. za kandidate koji polažu specijalistički kurs.
Više informacija na tel: 011/2363-377; 2363-388;
065/8530-523;065/2641-669.