Blog

ADR obuka 17. i 18. januara

ADR obuka 17. i 18. januara

December 27, 2018

ADR obuka vozača u prevozu opasne robe biće održana 17. i 18. januara u prostorijama Rico Training Centre-a, dok će polaganje ispita u ministarstvu biti 21. januara (za osnovni kurs) i 22. januara (za specijalistički kurs).

Obuka za stručno osposobljavanje lica u transportu opasne robe namenjena je vozačima, manipulantima i savetnicima za bezbednost u radu sa opasnom robom. Obuka je u skladu sa Evropskim sporazumom o prevozu opasnih materija (ADR – 2017) i nacionalnom regulativom iz oblasti transporta opasne robe.

Svi zainteresovani kandidati nas za više informacija i prijavljivanje mogu kontaktirati preko:
Telefona: 011 / 231 – 0771 , 011 / 236 – 3377
Mob. telefona: 065 / 3877-822
E-maila: ricocentre@gmail.com
E-adrese: https://www.ricocentre.com 

Facebook
Twitter
LinkedIn