Usluge procene rizika

Ponuda usluga u oblasti procene rizika i bezbednosnog konsaltinga

U saradnji sa ovlašćenom kućom Special Security doo u mogućnosti smo da Vam ponudimo sledeće vrste usluga:

I U oblasti PRIVATNOG OBEZBEĐENJA:

– Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;
– Plan postupanja sa rizicima;
– Plan obezbeđenja;
– Plan sistema tehničke zaštite;
– Skica izvedenog stanja sistema tehničke zaštite.

ZAKONSKI OSNOV

– Zakon o privatnom obezbeđenju;
– Standard SRPS A.L2.003:2017 „Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika”;
– preporuka Instituta za standardizaciju Srbije;
– specifični zahtevi i karakteristike naručioca.

II U oblasti VANREDNIH SITUACIJA:

– Procena rizika od katastrofa;
– Plan zaštite i spasavanja;
– Plan smanjenja rizika od katastrofa;
– Eksterni plan zaštite od velikog udesa;
– Plan zaštite od udesa.

ZAKONSKI OSNOV

– Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS, broj 87/2018);
– Uputstvo o metodologiji za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (Sl. glasnik RS, broj 18/17).

III BEZBEDNOSNI KONSALTING

Upravljanje krizama iz oblasti privatne bezbednosti:
– Krizni PR;
– Obuka kriznog menadžmenta;
– GDPR;
– Baza podataka;
– Specijalizovana edukacija;
– Izrada interne dokumentacije.