Blog

Obuka BEZBEDNE i EKO vožnje u kompaniji Delhaize

Avgusta 2019. godine, uspešno je završena obuka bezbedne i eko vožnje vozača kompanije Delhaize i to sa odličnim rezultatima.
Obuka je sprovedena na teretnim vozilima marke “DAF”, vozila su bila pod teretom, a praćenje potrošnje je vršeno na 3 načina: praćenjem nivoa goriva u rezervoaru, na osnovu podataka sa sondi u rezervoaru kao i na osnuvu podataka sa kompjutera u vozilu.
Jedan od osnovnih ciljeva bio je da se bez vremenskih gubitaka ostvari što veća ušteda goriva.
Osim smanjenja potrošnje goriva, eko stilom vožnje se smanjuje amortizacija vozila, smanjuje se zagađenje životne sredine, povećava se bezbednost na putevima, smanjuje se rizik za nastanak saobraćajne nezgode, smanjuje stres vozača…