Blog

CPC VOZAČI-POŽAREVAC 5-PREDAVANJA

July 12, 2018

STUDIJSKA GRUPA POŽAREVAC 5

Rico Training Centre nastavlja sa CPC obukama za profesionalno osposobljavanje vozača u nacionalnom i međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta. Predavanja za novu studijsku grupu u Požarevcu će se održati u sledećim terminima:
Subota 12.03. 2011. – od 10:00 h do 16:00 h; i
Nedelja 13.03.2011. – od 09:00 h do 16:00 h.
Mesto održavanja predavanja su prostorije preduzeća Veolia transport Litas, ul. Đure Đakovića 3, Požarevac.
RICO TRAINING CENTRE