AMSS centar za obuku

AMSS – Centar za motorna vozila

O NAMA

Centar za motorna vozila osnovan je 1993. godine u okviru Auto-moto saveza Srbije, a od 1999. godine kao zasebno privredno društvo čiji je osnivač AMSS. Stručnost, ambicija i upornost zaposlenih doprineli su da AMSS CMV bude prepoznat kao lider u Srbiji, posebno u delatnostima koja su direktno vezana za bezbednost saobraćaja.

AMSS CMV se sastoji iz 8 poslovnih jedinica raspoređenih u celoj Srbiji, u kojima radi preko 250 zaposlenih, od čega preko 120 inženjera, više doktora i magistara tehničkih nauka.

CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I RAZVOJ

je deo AMCC – CMV – a, čija je delatnost usmerena na obuke i treninge kadrova koji rade u oblasti saobraćaja, sa posebnim aspektima na transport i bezbednost saobraćaja. U Centru se realizuje veliki broj praktičnih i teorijskih obuka, kroz moderne nastavne planove uz primenu savremenih nastavnih sredstava. Trenutno, najveći broj aktivnosti usmeren je na treninge i obuke namenjene kadrovima zaposlenim u transportnim preduzećima, profesionalnim vozačima i licima koji u okviru svog posla upravljaju vozilima B kategorije (putnički automobili, laka teretna vozila do 3,5t  i terenska vozila).

DELATNOST CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I RAZVOJ

Fokus rada Centra za stručno usavršavanje i razvoj usmeren je na unapređenje znanja i veština svih kadrova koji rade u oblasti saobraćaja. Analizom potreba, stalnim unapređivanjem i usmeravanjem ka svojim korisnicima formiraju se programi za obuke, prati njihov efekat i zadovoljstvo polaznika. Pored treninga i obuka u okviru Centra realizuju se i poslovi praćenja i unapređivanja sistema bezbednosti u transportnim preduzećima.

Poslovi Centra sistematizovani su prema korisnicima:

  • profesionalni vozači;
  • vozači B kategorije;
  • transportna preduzeća;
  • osobe sa invaliditetom.

DOZVOLA ZA RAD

Centaru za stručno usavršvanje i razvoj je na osnovu rešenja – dozvole za rad izdate od strane Agencije za bezbednost saobraćaja u aprilu 2020. godine, dozvoljen rada kao Centara za obuku profesionalnih vozača za početni i periodični CPC (prevoz putnika i prevoz tereta). Ovim je potvrđeno da je Centar zadovoljio sve uslove definisane Pravilnikom o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši profesionalno osposobljavanje vozača.

Ovim rešenjem – dozvolom za rad Centar za stručno usavršavanje razvoj postao je PRVI Centar za profesionalno osposobljavanje vozača na teritoriji Republike Srbije

 

 

PRAĆENJE I EVIDENCIJA RADNOG VREMENA VOZAČA

Prema Zakonu o radnom vremenu članova posade vozila u drumskom prevozu i tahografima transportna preduzeća su obavezna da prate i evidentiraju radno vreme svojih vozača, na osnovu podataka iz tahografa, odnosno tahografskih listića i kartica.

Centar za stručno usavršavanje i razvoj vrši evidenciju radnog vremena vozača i formiranje svih Zakonom obaveznih evidencija. Pri realizaciji ovih aktivnosti koriste se dve vrste softverskih paketa koji omogućavaju maksimalnu pouzdanost rezultata.

MISIJA CENTRA

Uspostavljanjem mreže Centara za obuku profesionalnih vozača postati lider u realizaciji savremenih treninga i obuka u Republici Srbiji.

VIZIJA CENTRA

Posvećenim, pouzdanim i stručnim radom biti značajan činilac bezbednosti saobraćaja i partner svim transportnim preduzećima u Republici Srbiji.

Kontakt:

AMSS – CMV: Kneginje Zorke 58, Vračar, Beograd

Centar za stručno usavršavanje i razvoj: Vojvođanska 383i, Surčin, Beograd

tel. 1: 065/987-89-02

tel. 2: 065/987-73-11

e-mail: centar.za.strucno.usavrsavanje@cmv.rs

web adresa: www.amss-cmv.co.rs

web adresa: www.cpc.rs

IG: centar_za­­_cpc

FB: AMSS CMV – Centar za CPC obuku – kod 95