UREDBE

Uredba (CVR)_1977

Uredba o ratifikaciji konvencije o ugovoru o medjunarodnom drumskom prevozu putnika i prtljaga (CVR)_1977

Uredba za privremeni uvoz robe 1963

Uredba o ratifikaciji carinske konvencije o karnetu ata za privremeni uvoz robe 1963

Uredba - medjunarodni prevoz robe drumom CMR

Uredba o ratifikaciji konvencije o ugovoru za medjunarodni prevoz robe drumom CMR

ZAKONI

Zakon o bezbednosti saobracaja na putevima

Zakon o bezbednosti saobracaja na putevima - Sl. Gl. RS 41-2009.. 24-2018

Zakon o obaveznom osiguranju u saobracaju

Zakon o obaveznom osiguranju u saobracaju - Sl. Gl.RS. 51-2009, 78-2011, 101-2011, 93-2012, 7-2013

Zakon o porezu na dodatu vrednos

Zakon o porezu na dodatu vrednost - Sl.Gl.RS 84-2004..13-2018

Zakon o potvrdivanju amandmana 1-6

Zakon o potvrdivanju amandmana 1-6 na evropski sporazum o radu posada na vozilima koja obavljaju medunarodne drumske prevoze (AETR)

Zakon o prevozu putnika u drumskom saobracaju

Zakon o prevozu putnika u drumskom saobracaju - Sl.Gl.RS 68-2015

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobracaju

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobracaju - Sl.Gl.RS 68-2015

Zakon o radnom vremenu posade i tahografima

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima Sl.Gl.RS- 96-2015

Zakon o transportu opasne robe

Zakon o transportu opasne robe - Sl.Gl.RS 104-2016

Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobracaju

Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobracaju - Sl.List 95 i 2003

Zakon o zaposljavanju i osiguranju

Zakon o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti - Sl.Gl.RS 36-09,88-10,38-15,113-17

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o dobrobiti životinja - Sl.Gl.RS 41-2009